განახლება

შლის შერჩეულ მომხმარებელს.

ცხრილის ცხრილიდან ჩასართავად დააწკაპუნეთ ცხრილის უჯრედზე და ამოირჩიეთTable - Insert - Table.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Data - Pivot Table - Refresh.


Please support us!