ამოშლა

მონიშნულ უჯრების დიაპაზონს აცლის კონტურს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Data - Group and Outline - Remove Outline.


Please support us!