ფილტრი

Shows commands to filter your data.

LibreOffice ავტომატურად ამოიცნობს წინასწარ განსაზღვრულ მონაცემთა ბაზის დიაპაზონს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Data - More Filters.


ფილტრის შემდეგი პარამეტრებია ხელმისაწვდომი:

ავტოფილტრი

Automatically filters the selected cell range, and creates one-row list boxes where you can choose the items that you want to display.

სტანდარტული ფილტრი

Allows you to set the filtering options.

გაფართოებული ფილტრი

საზღვრავს გაფართოებულ ფილტრს.

ავტოფილტრი

Removes the filter from the selected cell range. To enable this command, click inside the cell area where the filter was applied.

ავტოფილტრის დამალვა

Hides the AutoFilter buttons in the selected cell range.

Please support us!