პარამეტრები

შეიცავს სვეტის ეტიკეტებს

ეტიკეტების შემცველი უჯრების დიაპაზონის მონიშვნა.

უჯრების ჩამატება ან წაშლა

Automatically inserts new rows and columns into the database range in your document when new records are added to the database. To manually update the database range, choose Data - Refresh Range.

ფორმატირების დატოვება

Applies the existing cell format of headers and first data row to the whole database range.

იმპორტირებული მონაცემების არ შენახვა

Only saves a reference to the database, and not the contents of the cells.

წყარო:

Displays information about the current database source and any existing operators.

დამატებით <<

მალავს დამატებით პარამეტრებს.

Please support us!