მონაცემთა ბაზის დიაპაზონის განსაზღვრა

Defines a database range based on the selected cells in your sheet.

მხოლოდ უჯრათა მართკუთხა დიაპაზონის მონიშვნაა შესაძლებელი.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Data - Define Range.


სახელი

Enter a name for the database range that you want to define, or select an existing name from the list.

დიაპაზონი

ასახავს მონიშნულ უჯრათა დიაპაზონს.

ჩაკეცვა / გაშლა

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

The dialog is automatically minimized when you click into a sheet with the mouse. As soon as you release the mouse button, the dialog is restored and the reference range defined with the mouse is highlighted in the document by a blue frame.

Icon

ჩაკეცვა

Icon

გაშლა

დამატება/შეცვლა

Adds the selected cell range to the database range list, or modifies an existing database range.

წაშლა

Deletes the selected element or elements after confirmation.

დამატებითი >>

Shows additional პარამეტრები.

Please support us!