ჰიპერნაცია

The Hyphenation command calls the dialog for setting the hyphenation in LibreOffice Calc.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Menu Tools - Language - Hyphenation.


You can only turn on the automatic hyphenation in LibreOffice Calc when the row break feature is active.

Hyphenation for selected cells.

  1. Select the cells for which you want to change the hyphenation.

  2. აირჩიეთ ხელსაწყოები - ენა - ჰიფენაცია.

  3. The Format Cells dialog appears with the Alignment tab page open.

  4. Mark the Wrap text automatically and Hyphenation active check boxes.

გადატანა -თვის ხაზვა ობიექტები

  1. სახატავი ობიექტის ამორჩევა.

  2. აირჩიეთ ხელსაწყოები - ენა - ჰიფენაცია.

  3. დრო -თვის ობიექტი ჩართულია ან გამორთულია A მდგომარეობა.

Please support us!