განსაზღვრა

საზღვრავს აქტიურ უჯრათა არეს ან მონიშნულ უჯრებს როგორც საბეჭდ არეს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Print Ranges - Define.


Please support us!