საბეჭდი დიაპაზონები

Manages print ranges. Only cells within the print ranges will be printed.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Print Ranges.


შენიშვნის ხატულა

If you do not define any print range manually, Calc assigns an automatic print range to include all the cells that are not empty.


განსაზღვრა

საზღვრავს აქტიურ უჯრათა არეს ან მონიშნულ უჯრებს როგორც საბეჭდ არეს.

დამატება

ამატებს მიმდინარე მონიშვნას საბეჭდათ განსაზღვრულ არეს.

სვეტი

შლის განსაზღვრულ საბეჭდ არეს.

რედაქტირება

Opens a dialog where you can specify the print range.

Please support us!