რიგის ოპტიმალური სიმაღლე

Determines the optimal row height for the selected rows. The optimal row height depends on the font size of the largest character in the row. You can use various units of measure.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Rows - Optimal Height.


დამატება

Sets additional spacing between the largest character in a row and the cell boundaries.

ნაგულისხმევი მნიშვნელობა

რიგის ოპტიმალური სიმაღლის პარამეტრის განულება.

Please support us!