უჯრების დაცვა

საზღვრავს მონიშნული უჯრებისთვის დაცვის პარამეტრებს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Cells - Cell Protection tab.


დაცვა

ყველაფრის დამალვა

მონიშნულ უჯრებში მალავს ფორმულებს.

დაცული

შემდეგ უჯრებს არ აბეჭდინებს.

შენიშვნის ხატულა

This cell protection only takes effect if you also protect the sheet (Tools - Protect Sheet).


ფორმულების დამალვა

მონიშნულ უჯრებში მალავს ფორმულებს.

ბეჭდვა

ფურცლისთვის საზღვრავს ბეჭდვის პარამეტრებს.

ბეჭდვისას დამალვა

შემდეგ უჯრებს არ აბეჭდინებს.

Please support us!