ფურცლის წაშლა

Deletes the current sheet after query confirmation.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Sheet - Delete Sheet.

Open context menu for a sheet tab.


შენიშვნის ხატულა

You cannot delete a sheet while Edit - Track Changes - Record is activated.


დიახ

Deletes the current sheet.

არა

დიალოგის შეწყვეტა. წაშლა არ მომზადებულა.

Please support us!