შიგთავის წაშლა

Specifies the contents to be deleted from the active cell or from a selected cell range. If several sheets are selected, all selected sheets will be affected.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Sheet - Clear Cells.

Backspace


რჩევის ხატულა

This dialog is also called by pressing Backspace after the cell cursor has been activated on the sheet.


რჩევის ხატულა

Pressing Delete deletes content without calling the dialog or changing formats.


რჩევის ხატულა

სარჩევის წასაშლელად და ფორმატირებისათვის დიალოგის გარეშე გამოიყენეთ ამოჭრა


მონიშვნა

ეს არე ჩამოწერს წაშლილი სარჩევის პარამეტრებს.

ყველაფრის წაშლა

Deletes all content from the selected cell range.

შემდეგი

Deletes strings only. Formats, formulas, numbers and dates are not affected.

რიცხვები

Deletes numbers only. Formats and formulas remain unchanged.

თარიღი და დრო

Deletes date and time values. Formats, text, numbers and formulas remain unchanged.

ფორმულები

Deletes formulas. Text, numbers, formats, dates and times remain unchanged.

კომენტარი

Deletes notes added to cells. All other elements remain unchanged.

ფორმატები

Deletes format attributes applied to cells. All cell content remains unchanged.

ობიექტები

Deletes objects. All cell content remains unchanged.

Please support us!