ზედა და ქვედა კოლონტიტულები

Defines or formats a header or footer for a ფურცლის სტილისთვის ზედა და ქვედა კოლონტიტულების განსაზღვრა და ფორმატირება.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Headers and Footers - Header and Footer tabs.


მანცხენა არე

შეიყვანეთ ტექსტი, რომელიც გამოჩნდება კოლონტიტულების მარცხენა მხარეს.

შუა არე

შეიყვანეთ ტექსტი, რომელიც გამოჩნდება კოლონტიტულების მარცხენა მხარეს.

მარჯვენა არე

შეიყვანეთ ტექსტი, რომელიც გამოჩნდება კოლონტიტულებისმარჯვენა მხარეს.

თავსართი/ქვესართი

სიაში მოიშნეთ წინასწარ განსაზღვრული ზედა და ქვედა კოლონტიტულები.

ტექსტის ატრიბუტები

Opens a dialog to assign formats to new or selected text. The Text Attributes dialog contains the tab pages Font, Font Effects and Font Position.

ხატულა

ტექსტის ატრიბუტები

ფაილის სახელი

მონიშნულ არეაში ჩასვამს ფაილის ჩანაცვლების ველს. სათაურის ჩასასმელად დააწკაპეთ. გრძელი-წკაპი ქვემენიუდან მონიშნავს მთლიან სათაურს, ფაილის სახელს და ადგილმდებარეობას. თუ სათაური არ იქნა მინიჭებული (იხ ფაილი - თვისებები), მაშინი ჩაჯდება ფაილის სახელი.

ხატულა

ფაილის სახელი

ფურცლის სახელი

მონიშნული კალონტიტულების არეში ჩასვამს ჩანაცვლების ველს რომელიც შეცვლილი იქნება ფურცლის სახელით აქტიური დოკუმენტის კოლონტიტულებიდან.

ხატულა

ფურცლის სახელი

გვერდი

მონიშნული კალონტიტულების არეში ჩასვამს ჩანაცვლების ველს რომელიც შეცვლილი იქნება ფურცლის ნუმერაციით. ეს საშუალებას იძლევა დოკუმენტის მიმდევრობით გადანომვრისა.

ხატულა

გვერდი

გვერდები

მონიშნული კალონტიტულების არეში ჩასვამს ჩანაცვლების ველს რომელიც შეცვლილი იქნება დოკუმენტის ფურცლიების საერთო რაოდენობის გამომხატველი რიცხვით.

ხატულა

გვერდები

თარიღი

მონიშნული კალონტიტულების არეში ჩასვამს ჩანაცვლების ველს რომელიც შეცვლილი იქნება მიმდინარე თარიღით და გამეორებული იქნება ყველა ფურცელზე.

ხატულა

თარიღი

დრო

მონიშნული კალონტიტულების არეში ჩასვამს ჩანაცვლების ველს რომელიც შეცვლილი იქნება მიმდინარე დროით და გამეორდება ყველა ფურცელზე.

ხატულა

დრო

Please support us!