ზედა და ქვედა კოლონტიტულები

საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ და გააფორმოთ თავსართები და ქვესართები.

The Headers/Footers dialog contains the tabs for defining headers and footers. There will be separate tabs for the left and right page headers and footers if the Same content left/right option was not marked in the Page Style dialog.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Headers and Footers.


ზედა და ქვედა კოლონტიტულები

Defines or formats a header or footer for a ფურცლის სტილისთვის ზედა და ქვედა კოლონტიტულების განსაზღვრა და ფორმატირება.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!