ზედა და ქვედა კოლონტიტულები

საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ და გააფორმოთ თავსართები და ქვესართები.

The Headers/Footers dialog contains the tabs for defining headers and footers. There will be separate tabs for the left and right page headers and footers if the Same content left/right option was not marked in the Page Style dialog.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

D'oh! You found a bug (text/scalc/00/00000402.xhp#kopffuss not found).


D'oh! You found a bug (text/scalc/01/02120100.xhp#header not found).

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!