ჩასმის მენიუ

Choose Sheet - Insert Cells.

Choose View - Toolbars and select the Insert Cells toolbar:

ხატულა

უჯრების ჩასმა

ხატულა

უჯრების დაბლა ჩასმა

ხატულა

უჯრების მარჯვნივ ჩასმა

ხატულა

სტრიქონების ჩასმა

ხატულა

სვეტების ჩასმა

Choose Sheet - Insert Sheet.

Choose Sheet - Insert Sheet from File.

Choose Insert - Function.

+F2

On the Formula bar, click

Icon

ფუნქციის ოსტატი

ჩასმა - ფუნქცია - კატეგორია მონაცემთა ბაზა

Insert - Function - Category Date & Time

ჩასმა - ფუნქცია - კატეგორია ფინანსური

ჩასმა - ფუნქცია - კატეგორია ინფორმაციული

Insert - Function - Category Logical

ჩასმა - ფუნქცია - კატეგორია მათემატიკური

ჩასმა - ფუნქცია - კატეგორია მასივები

ჩასმა - ფუნქცია - კატეგორია სტატისტიკური

ჩასმა - ფუნქცია - კატეგორია ტექსტი

ჩასმა - ფუნქცია - კატეგორია ელექრონული ცხრილი

ჩასმა - ფუნქცია - კატეგორია დამატება

ჩასმა - ფუნქცია - კატეგორია დამატება

Choose Insert - Function List.

Choose Insert - Named Range or Expression.

Choose Sheet - Link to External Data.

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

+F3

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Insert.

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create.

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Labels.

Please support us!