მაკროს ინსტრუმენტთა ზოლი

The მაკროს ინსტრუმენტთა ზოლი შეიცავს კომანდებს მაკროების შესაქმნელად, დასარედაქტირებლად და გასაშვებად.

Library

აირჩიეთ ბიბლიოთეკა, რომლის რედაქტირებაც გსურთ. ბიბლიოთეკის პირველი მოდული, რომელიც თქვენ აირჩიეთ, ნაჩვენებია Basic IDE-ში.

სიის სარკმლის ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკის სიის სარკმელი

კომპილაცია

აკომპილირებს ძირითად მაკროსს. თქვენ უნდა დააკომპილიროთ მაკროსი ცვლილების შემდეგ, ან თუ მაკროსი იყენებს ერთჯერად ან პროცედურულ ბიჯებს.

Icon Compile

Compile

გაშვება

გაუშვით მიმდინარე მოდულის პირველი მაკროსი.

ხატულა

Run

გაჩერება

Stops running the current macro.

ხატულა

გაჩერება

პროცედურის ბიჯი

Runs the macro and stops it after the next procedure.

ხატულა

Procedure Step

ერთჯერადი ბიჯი

Runs the macro and stops it after the next command.

ხატულა

Single Step

გამოსვლა

მიმდინარე მაკროსში წინამდებარე ქვეპროგრამაში გადასვლა.

Icon Step Out

Step Out

Bწყვეტის წერტილი

ჩასვით წყვეტის წერტილი პროგრამის .

ხატულა

Breakpoint

წყვეტის წერტილების მართვა

იძახებს დიალოგს წყვეტის წერტილების სამართავად.

ხატულა

Manage Breakpoints

თვალყურის დევნება ჩართულია

დააწაკპუნეთ ხატულა მაკროსის ცვლადების სანახავად. ცვლადის შეგთავსები გამოჩნდება სხვადასხვა ფანჯრებში.

ხატულა

Enable Watch

ობიექტის კატალოგი

Opens the Objects pane, where you can view Basic objects.

ხატულა

Object Catalog

მაკროსი

ხსნის მაკროსის დიალოგს.

Icon Macros

მაკროები

მოდულები

დააწკაპუნეთ აქ Macro Organizer-ის დიალოგის გასახსნელად.

Icon Modules

Modules

იპოვეთ მრგვალი ბრჩხილები

გამოყავით ტექსტი, რომელიც ჩასმულია ორ შესაბამის ბრჩხილში. დააყენეთ კურსორი გამხსნელი ან დამხურავი ოთკუთხედი ბრჩხილის წინ და შემდეგ დააწაკპუნეთ ამ ხატულაზე.

Icon Find Parentheses

Find Parentheses

წყაროს ტექსტის ჩასმა

Opens the Basic source text in the Basic IDE window.

ხატულა

წყაროს ტექსტის ჩასმა

წყაროს შენახვა როგორც

Saves the source code of the selected Basic macro.

ხატულა

Save Source As

გაშვება

Calls an "Open" dialog to import a BASIC dialog file.

If the imported dialog has a name that already exists in the library, you see a message box where you can decide to rename the imported dialog. In this case the dialog will be renamed to the next free "automatic" name like when creating a new dialog. Or you can replace the existing dialog by the imported dialog. If you click Cancel the dialog is not imported.

Dialogs can contain localization data. When importing a dialog, a mismatch of the dialogs' localization status can occur.

If the library contains additional languages compared to the imported dialog, or if the imported dialog is not localized at all, then the additional languages will silently be added to the imported dialog using the strings of the dialog's default locale.

If the imported dialog contains additional languages compared to the library, or if the library is not localized at all, then you see a message box with Add, Omit, and Cancel buttons.

ხატულა

Import Dialog

გაშვება

In the dialog editor, this command calls a "Save as" dialog to export the current BASIC dialog.

ხატულა

Export Dialog

Please support us!