მაკრო

Choose the macro that you want to execute when the selected graphic, frame, or OLE object is selected. Depending on the object that is selected, the function is either found on the Macro tab of the Object dialog, or in the Assign Macro dialog.

მოვლენა

ჩამოწერს მოვლენებს, რომლებიც დაკავშირებული არიან მაკროსთან, რომლებიც არჩეული ობიექტებისთვის არიან მითითებულები.

შემდეგი ცხრილი აღწერს მაკროებს და მოვლენებს რომლებიც თქვენს დოკუმენტში შეიძლება დუკავშირდნენ ობიექტებს:

მოვლენა

მოვლენის ტრიგერი

OLE ობიექტი

გრაფიკული გამოსახულებები

ჩარჩო

AutoText

ImageMap არე

ჰიპერ ბმული

დაწკაპუნების ობიექტი

ობიექტი არჩეულია.

მაუსი ობიექტზე.

მაუსი მოძრაობს ობიექტზე.

ტრიგერის ჰიპერ ბმული

დაწკაპუნებულია ობიექტზე მინიჭებული ჰიპერ ბმული

მაუსი სტოვებს ობიექტს

მაუსი გადის ობიექტიდან.

გრაფიკის ჩატვირთვა წარმატებულია

გრაფიკის ჩატვირთვა წარმატებულია

გრაფიკის ჩატვირთვა შეწყვეტილია

გრაფიკის ჩატვირთვა გაჩერებულია მომხარებლის მიერ (მაგალითად: გვერდის ჩატვირთვისას)

გრაფიკი შეცდომით ჩაიტვირთა.

გრაფიკი წარმატებით ვერ ჩაიტვირა, მაგალითად მაშინ როცა გრაფიკი ვერ მოიძებნა.

ალფა ასო-ნიშნების შეტანა

ტექსტი კლავიატურიდან შეიტანება.

არა-ალფა ასო-ნიშნების შეტანა

კლავიატურიდან შეტანილია არა ბეჭდური ასო-ნიშნები, მაგალითად ხაზის გამწყვეტები და ჩანართები.

ჩარჩოს ზომის შეცვლა

ჩარჩოს ზომის შეცვლა ხდება მაუსით.

ჩარჩოს გადაადგილება

ჩარჩოს გადაადგილება ხდება მაუსით.

AutoText-ს ჩასმის შემდეგ

ტექსტის ბლოკის ჩასმის წინ.

AutoText-ს ჩასმის შემდეგ

ტექსტის ბლოკის ჩასმის შემდეგ


მაკროები

აირჩიეთ მაკრო, რომელიც ჩაირთვება არჩეული მოვლენის მოხდენის შემდეგ.

ჩარჩოები საშუალებას გაძლევთ დააკავშიროთ მოვლენები ფუნქციებთან ისე, რომ ფუნქციას შეუძლია განსაზღვროს ამუშავებს მოვლენას თუ LibreOffice Writer-ს.

კატეგორია

ჩამოწერს გახსნილ LibreOffice -ს დოკუმენტებს და პროგრამებს. დააწკაპუნეთ მდებარეობის ადგილს იქ, სადაც გსურთ მაკროების შენახვა.

მაკროს სახელი

ჩამოთვლის არსებულ მაკროებს. დააწკაპუნეთ მაკროს, რომელიც გსურთ მიანიჭოთ არჩეულ ობიექტს.

მინიჭება

მითითებულ მოვლენას ანიჭებს არჩეულ მაკროს მითითებული მაკროს შინაარსი ყენდება მოვლენის მოხდენის შემდეგ.

ამოღება

იღებს არჩეულ ელემენტზე მინიჭებულ მაკროს.

მაკროს არჩევა

აირჩიეთ მაკრო, რომლის მინიჭებაც გსურთ.

Please support us!