მაკრო

აღნიშნული ფუნქციები და განაცხადები მოწმდებინ და აბრუნებენ სრიქონებს.

თქვენ შეგიძლიათ სტრიქონების გამოყენება რედაქტირებისთვის LibreOffice მთავარი პროგრამებისთვის.

ASCII/ANSI Conversion in Strings

აღნიშნული ფუნქციები გარდაქმნის სტრიქონებს ASCII ან ANSI კოდად.

სტრინგის სიგრძის რედაქტირება

აღნიშნული ფუნქციები მეორდება სტრიქონების შეგთავსში.

სტრინგის სიგრძის რედაქტირება

The following functions edit, format, and align the contents of strings. Use the & or + operators to concatenate strings.

სტრინგის სიგრძის რედაქტირება

შემდეგი ფუნქციები განსაზღვრავენ სტრინგის სიგრძეს და ადარებენ სტრინგებს.

Please support us!