მაკრო

Opens the Macro dialog, where you can create, edit, organize, and run LibreOffice Basic macros.

მაკროს სახელი

Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.

მაკრო / მაკროს შენახვა

ჩამოთვლის ბიბლიოთეკის და მოდულების სიას სადაც შეგიძლიათ გახსნათ ან დაიმახსოვროთ თქვენი მაკრო. განსაკუთერებულ დოკუმენტიან მაკროს დასამახსოვრებლად, გახსენი დოკუმენტი და მერე მისი დიალოგი.

გაშვება / შენახვა

Runs or saves the current macro.

მინიჭება

Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.

გასვლა

Starts the LibreOffice Basic editor and opens the selected macro for editing.

ახალი/წაშლა

Creates a new macro, or deletes the selected macro.

To create a new macro, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

მაკროს წასაშლელად აირჩიე იგი სიაში დადააწკაპუნეთ წაშლა.

ორგანიზატორი

ხსნის მაროს მმართველიდიალოგურ ფანჯარას ,სადაც თქვენ შეძლებთ დაამატოთ,არედაქტიროდ ან წაშალოდ არჩეული მაროს მოდულები და ბიბლიოთეკები.

მოდული/დიალოგი

Lists the existing macros and dialogs.

You can drag-and-drop a module or a dialog between libraries.

To copy a dialog or a module, hold down the key while you drag-and-drop.

გასვლა

ხსნის არჩეულ მაკროს ან დიალოგს რედაქტირებისთვის.

ახალი

Creates a new module.

Creates a new dialog.

ბიბლიოთეკის ჩანართი

Lets you manage the macro libraries.

Location

Select the location containing the macro libraries that you want to organize.

ბიბლიოთეკა

Lists the macro libraries in the chosen location.

გასვლა

ხსნის ძირითად LibreOffice რედაქტორს იმისთვის რომ შეძლოთ შეცვალოთ არჩეული ბიბლიოთეკა.

პაროლი

Assigns or edits the password for the selected library. "Standard" libraries cannot have a password.

ახალი

Creates a new library.

სახელი

Enter a name for the new module, dialog, or library.

მისადაგება

Locate that LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

Please support us!