Mengatur Bab dalam Navigator

Anda dapat memindah tajuk dan teks subordinat naik dan turun dalam suatu teks dokumen dengan memakai Navigator. Anda juga dapat menaikkan dan menurunkan tingkat tajuk. Untuk memakai fitur ini, formatlah tajuk pada dokumen Anda dengan satu dari gaya paragraf tajuk yang terpradefinisi. Untuk memakai gaya paragraf ubahan bagi suatu tajuk, pilih Alat - Penomoran Bab, pilih gaya dalam kotak Gaya Paragraf, lalu klik ganda suatu bilangan dalam daftar Tingkat.

tip

Untuk memindah kursor teks secara cepat pada suatu tajuk dalam dokumen, klik ganda tajuk dalam daftar Navigator.


Untuk melabuh Navigator, seret bilah judul ke tepi ruang kerja. Untuk melepas Navigator, klik ganda rangkanya ketika menahan tombol /

Pindah ke sebuah Judul Atas atau Bawah dalam Dokumen

warning

Memastikan bahwa semua tingkat judul yang akan ditampilkan dalam Navigator. Secara default semua tingkatan yang akan ditampilkan. Lihat langkah-langkah di bawah ini cara untuk mengubah tingkat judul yang ditampilkan.


  1. On the Standard Bar, click the Navigator icon Icon navigator to open the Navigator.

  2. On the Navigator, click the Content View icon Icon content view.

  3. Lakukan satu dari langkah-langkah berikut:

  1. Seret suatu tajuk ke lokasi baru dalam daftar Navigator.

  2. Click a heading in the Navigator list, and then click the Promote Chapter Icon promote or Demote Chapter icon Icon demote.

note

Untuk memindah tajuk tanpa teks subordinatnya, tahan ketika Anda menyeret atau mengklik ikon Naikkan Bab atau Turunkan Bab.


Untuk Menaikkan atau Menurunkan Tingkat Kepala Tulisan

  1. Pilih kepala tulisan pada daftar Navigator.

  2. Click the Promote Level Icon promote level or Demote Level icon Icon demote level.

Untuk Mengubah Banyaknya Tingkat Tajuk yang Ditampilkan

Click the Heading Levels Shown icon Icon heading levels, and then select a number from the list.

Mohon dukung kami!