Mengatur Bab dalam Navigator

Anda dapat memindah tajuk dan teks subordinat naik dan turun dalam suatu teks dokumen dengan memakai Navigator. Anda juga dapat menaikkan dan menurunkan tingkat tajuk. Untuk memakai fitur ini, formatlah tajuk pada dokumen Anda dengan satu dari gaya paragraf tajuk yang terpradefinisi. Untuk memakai gaya paragraf ubahan bagi suatu tajuk, pilih Alat - Penomoran Bab, pilih gaya dalam kotak Gaya Paragraf, lalu klik ganda suatu bilangan dalam daftar Tingkat.

tip

Untuk memindah kursor teks secara cepat pada suatu tajuk dalam dokumen, klik ganda tajuk dalam daftar Navigator.


Untuk melabuh Navigator, seret bilah judul ke tepi ruang kerja. Untuk melepas Navigator, klik ganda rangkanya ketika menahan tombol /

Pindah ke sebuah Judul Atas atau Bawah dalam Dokumen

warning

Memastikan bahwa semua tingkat judul yang akan ditampilkan dalam Navigator. Secara default semua tingkatan yang akan ditampilkan. Lihat langkah-langkah di bawah ini cara untuk mengubah tingkat judul yang ditampilkan.


  1. Pada Bilah Standar, klik pada ikon Navigator Ikon navigator untuk membuka Navigator.

  2. Pada Navigator, klik ikon Tampilan Navigasi Konten Ikon Tampilan Navigasi Konten.

  3. Lakukan satu dari langkah-langkah berikut:

  1. Seret suatu tajuk ke lokasi baru dalam daftar Navigator.

  2. Klik sebuah tajuk pada daftar Navigator, kemudian klik Naikkan Bab Ikon promote atau ikon Turunkan BabIkon demote.

note

Untuk memindah tajuk tanpa teks subordinatnya, tahan ketika Anda menyeret atau mengklik ikon Naikkan Bab atau Turunkan Bab.


Untuk Menaikkan atau Menurunkan Tingkat Kepala Tulisan

  1. Pilih kepala tulisan pada daftar Navigator.

  2. Klik ikon Naikkan Tingkat Ikon naikkan tingkat atau Turunkan Tingkatikon turunkan tingkat.

Untuk Mengubah Banyaknya Tingkat Tajuk yang Ditampilkan

Klik ikon Tingkatan Tajuk DitampilkanIkon tingkatan tajuk, dan kemudian pilih nomor dari senarai.

Mohon dukung kami!