Bilah Kerangka

Dalam Tilikan Kerangka, bilah Kerangka memuat perkakas penyuntingan yang sering dipakai. Klik panah di sebelah ikon untuk membuka bilah alat yang memuat perintah-perintah tambahan.

Zum

Memperkecil atau memperbesar tampilan layar dari dokumen bersangkutan. Klik pada panah di sebelah ikon untuk membuka bilah alat Zum.

Ikon

Zum (LibreOffice Impress dalam Tampilan Kerangka dan Salindia)

Tingkat Pertama

Menyembunyikan semua tajuk salindia pada pertunjukan salindia bersangkutan, kecuali judul dari salindia tersebut. Tajuk yang disembunyikan ditunjukkan oleh garis hitam di depan judul salindia. Untuk menampilkan kembali tajuk tersebut, klik ikon Semua tingkat.

Ikon Tingkat Pertama

Tingkat Pertama

Semua Tingkat

Menampilkan tajuk yang disembunyikan pada salindia dalam pertunjukan salindia bersangkutan. Untuk menyembunyikan semua tajuk pada pertunjukan salindia, kecuali bagi judul salindia, klik ikon Tingkat Pertama.

Ikon Seluruh Tingkat

Semua Tingkat

Sembunyikan Subtitik

Menyembunyikan subtajuk dari tajuk yang dipilih. Subtajuk yang disembunyikan diindikasikan oleh garis hitam di depan tajukya. Untuk menampilkan tingkat tajuk terendah, klik ikon Tampilkan Subtitik.

Ikon Sembunyikan Subtitik

Sembunyikan Subtitik

Tampilkan Subtitik

Menampilkan subtajuk yang disembunyikan dari tajuk yang terpilih. Untuk menyembunyikan subtajuk dari tajuk yang dipilih, klik ikon Sembunyikan Subpoin.

Ikon Tampilkan subtitik

Tampilkan Subtitik

Pemformatan Aktif/Tidak

Menampilkan atau menyembunyikan pemformatan karakter dari tajuk salindia. Untuk mengubah pemformatan karakter tajuk, buka jendela Gaya, klik kanan sebuah gaya, lalu pilih Ubah.

Ikon

Pemformatan Aktif/Tidak

Hitam dan Putih

Menampilkan salindia hanya dalam warna hitam dan putih.

Ikon

Hitam dan Putih

Pertunjukan Salindia

Starts your slide show.

Ikon Pertunjukan Salindia

Pertunjukan Salindia

Mohon dukung kami!