Memakai Titik Lekat

Dalam Impress dan Draw, Anda dapat menyambung dua bentuk dengan suatu garis yang disebut sebagai suatu konektor. Ketika Anda menggambar suatu konektor antar bentuk, konektor akan dicantolkan ke suatu titik lekat pada setiap bentuk. Setiap bentuk memiliki beberapa titik lekat baku, dan posisi titik lekat baku bergantung kepada bentuk tertentu. Anda dapat menambah titik lekat gubahan Anda sendiri ke suatu bentuk dan kemudian mencantolkan konektor ke titk lekat gubahan.

Untuk menambah dan menyunting titik lekat

  1. Lakukan satu dari yang berikut agar titik tempel tampak bagi semua elemen:

  2. Klik ikon Sisipkan Titik Lekat pada bilah alat Titik Lekat.

  3. Pilih elemen pada salindia dimana Anda ingin menambahkan titik tempel.

  4. Klik di dalam bentuk dimana Anda ingin menambahkan titik lekat baru.

    Bila bentuk diisi, Anda dapat mengklik dimanapun di dalam bentuk. Bila bentuk tak diisi, Anda dapat mengklik tepi untuk menyisipkan titik lekat. Sekali disisipkan, Anda dapat menyeret titik lekat ke posisi lain di dalam bentuk.

Dengan empat ikon di sebelah ikon Sisip Titik Lekat, Anda memilih arah yang akan diijinkan bagi suatu konektor pada titik lekat ini. Anda dapat memilih satu atau lebih arah untuk suatu titik lekat tertentu.

Bila ikon Relatif Titik Lekat aktif, titik lekat berpindah ketika Anda mengubah ukuran objek untuk menjaga posisinya relatif terhadap tepi objek.

Bila ikon Relatif Titik Lekat tidak aktif, ikon di sebelahnya tak menjadi kelabu lagi. Dengan ikon ini Anda dapat memutuskan dimana suatu titik lekat akan ditempatkan ketika ukuran objek berubah.

Mohon dukung kami!