Sembunyikan Subtitik

Menyembunyikan subtajuk dari tajuk yang dipilih. Subtajuk yang disembunyikan diindikasikan oleh garis hitam di depan tajukya. Untuk menampilkan tingkat tajuk terendah, klik ikon Tampilkan Subtitik.

Ikon Sembunyikan Subtitik

Sembunyikan Subtitik

Mohon dukung kami!