Substraksi

Mengurangkan area dari objek yang dipilih dari area objek paling bawah.

Untuk mengakses fungsi ini...

Pilih Bentuk - Kurangkan (hanya LibreOffice Draw)

Pilih dua atau lebih objek, buka menu konteksnya dan pilih Bentuk - Subtrakkan


Sebarang ruang antara objek-objek dipertahankan.

Menggabungkan Objek dan Membangun Bentuk

Mohon dukung kami!