Gabung

Menambahkan wilayah dari objek yang dipilih ke wilayah dari objek paling bawah dalam pilihan. Perintah ini terbaik dipakai dengan objek yang bertumpangan.

Untuk mengakses fungsi ini...

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

Pilih dua atau lebih objek, buka menu konteksnya dan pilih Bentuk - Gabungkan


Sebarang ruang yang nampak antara objek-objek dipertahankan.

Mohon dukung kami!