Bentuk

Membuat suatu bentuk dari dua atau lebih objek yang dipilih.

Untuk mengakses fungsi ini...

Pilih Bentuk (hanya LibreOffice Draw)

Pilih dua atau lebih objek, buka menu konteksnya dan pilih Bentuk


Bentuk mengambil properti dari objek paling bawah dalam urutan penumpukan.

Gabung

Menambahkan area dari objek yang dipilih ke area dari objek paling bawah dalam pilihan. Perintah ini terbaik dipakai dengan objek yang bertumpangan.

Substraksi

Mengurangkan area dari objek yang dipilih dari area objek paling bawah.

Perpotongkan

Membuat suatu bentuk dari area yang bertumpangan dari objek-objek yang dipilih.

Mohon dukung kami!