Bentuk

Membuat suatu bentuk dari dua atau lebih objek yang dipilih.

Untuk mengakses fungsi ini...

Choose Shape (LibreOffice Draw only)

Pilih dua atau lebih objek, buka menu konteksnya dan pilih Bentuk


Bentuk mengambil properti dari objek paling bawah dalam urutan penumpukan.

Gabung

Menambahkan wilayah dari objek yang dipilih ke wilayah dari objek paling bawah dalam pilihan. Perintah ini terbaik dipakai dengan objek yang bertumpangan.

Substraksi

Mengurangkan wilayah dari objek yang dipilih dari wilayah objek paling bawah.

Perpotongkan

Membuat suatu bentuk dari wilayah yang bertumpangan dari objek-objek yang dipilih.

Mohon dukung kami!