Di Belakang Objek

Mengubah urutan penumpukan dengan memindah objek yang dipilih ke belakang objek yang Anda nyatakan. Lokasi layar dari objek yang dipilih tak berubah.

Untuk mengakses fungsi ini...

Pilih Bentuk - Susun - Di Belakang Objek (hanya LibreOffice Draw)

Buka menu konteks dari objek yang terpilih lalu pilih Susun - Di Belakang Objek

Pada bilah Menggambar, buka bilah alat Susun dan klik:

Ikon

Di Belakang Objek


Pilih objek yang ingin Anda pindah ke belakang objek lain. Klik kanan dan pilih Atur - Di Belakang Objek, lalu klik suatu objek dalam salindia Anda.

Ikon Catatan

Menata objek mempengaruhi urutan penumpukan semua objek dalam dokumen Anda.


Mohon dukung kami!