Di Depan Objek

Mengubah urutan penumpukan dengan memindah objek yang dipilih ke depan objek yang Anda nyatakan. Lokasi layar dari objek yang dipilih tak berubah.

Untuk mengakses fungsi ini...

Pilih Bentuk - Susun - Di Depan Objek (hanya LibreOffice Draw)

Buka menu konteks dari objek yang terpilih lalu pilih Susun - Di Depan Objek

Pada bilah Menggambar, buka bilah alat Susun dan klik:

Ikon

Di Depan Objek


Pilih objek yang ingin Anda pindah ke latar depan. Klik kanan dan pilih Atur - Di Depan Objek, lalu klik suatu objek dalam salindia Anda.

Mohon dukung kami!