Salin Senarai

Memungkinkan Anda untuk menyalin sel yang ditandai ke senarai terurut.

Untuk mengakses fungsi ini...

Buka dokumen lembar sebar, pilih - LibreOffice Calc - Urutan Daftar - tombol Salin.


Senarai dari

Memilih antara opsi Baris dan Kolom. Sel tanpa teks akan diabaikan ketika menyalin.

Baris

Memilih opsi Baris untuk merangkum konten dari baris yang dipilih dari sebuah senarai.

Kolom

Memilih opsi Kolom untuk merangkum konten dari kolom yang dipilih dari sebuah senarai.

Mohon dukung kami!