Urutkan Daftar

Seluruh senarai yang ditetapkan pengguna akan ditampilkan pada dialog Daftar Urut. Anda juga dapat menetapkan dan menyunting senarai milik Anda sendiri. Hanya teks yang dapat digunakan sebagai senarai terurut, bukan angka.

Untuk mengakses fungsi ini...

Buka dokumen lembar sebar, pilih - LibreOffice Calc - Urutkan Daftar.


Daftar

Menampilkan seluruh baris yang tersedia. Baris tersebut dapat dipilih untuk penyuntingan.

Entri

Menampilkan konten dari baris yang dipilih saat ini. Konten ini dapat disunting.

Salin senarai dari

Menetapkan lembar sebar dan sel untuk disalin, yang bertujuan untuk memasukkannya ke dalam kotak Senarai. Rentang yang terpilih pada lembar sebar adalah bawaan.

Salin

Menyalin konten dari sel pada kotak Salin senarai dari. Jika Anda memilih referensi pada baris dan kolom yang berhubungan, dialog Salin Senarai akan muncul setelah mengklik tombol. Anda dapat menggunakan dialog ini untuk menetapkan jika referensi dikonversi ke senarai urutan berdasakan baris atau kolom.

Baru/Buang

Memasukkan konten dari senarai baru ke dalam kotak Entri. Tombol ini akan berubah dari Baru ke Buang, sehingga memungkinkan Anda untuk menghapus senarai baru.

Tambah/Ubah

Menambahkan senarai baru ke dalam kotak Senarai. Jika Anda ingin menyunting senarai ini pada kotak Senarai, tombol ini akan berubah dari Tambahkan ke Ubah, di mana memungkinkan Anda untuk menyertakan senarai yang baru diubah.

Hapus

Menghapus elemen atau banyak elemen yang telah terpilih setelah persetujuan.

Mohon dukung kami!