Menyalin Wilayah Lembar Sebar ke Dokumen Teks

  1. Buka dokumen teks dan lembar sebar.

  2. Pilih wilayah lembar yang ingin Anda salin.

  3. Arahkan ke wilayah yang dipilih dan tekan tombol tetikus. Tekan terus tombol tetikus sejenak, lalu seret wilayah ke dalam dokumen teks.

  4. Setelah kursor berada di tempat Anda ingin memasukkan wilayah lembar, lepaskan tombol tetikus. Wilayah lembar dimasukkan sebagai objek OLE.

  5. Anda dapat memilih dan mengedit objek OLE kapan saja.

  6. Untuk mengedit objek OLE, klik-dua kali padanya.

    Jikalau tidak, pilih objek dan pilih Sunting - Objek - Sunting atau pilih Suntingdari menu konteks. Anda menyunting objek dalam bingkai sendiri di dalam dokumen teks, tetapi Anda melihat ikon dan perintah menu yang diperlukan untuk lembar sebar.

  7. Memilih Buka untuk membuka dokumen sumber objek OLE.

Menyeret dan Melepaskan Dalam Dokumen LibreOffice

Menyalin Grafik Antar Dokumen

Menyalin Grafik Dari Galeri

Menambahkan Grafik ke dalam Galeri

Mohon dukung kami!