Menyalakan dan Mematikan Tips yang Diperluas

Kiat yang diperluas menyediakan keterangan pendek dari fungsi ikon, kotak teks, atau perintah menu tertentu ketika Anda mengambangkan kursor pada butir tersebut.

Untuk menyalakan dan mematikan Tips yang Diperluas:

Untuk menyalakan Tips yang Diperluas sementara:

Mohon dukung kami!