Wisaya Agenda - Nama dan Lokasi

Pilih judul dan lokasi untuk templat agenda.

Untuk mengakses fungsi ini...

Pilih Berkas - Wisaya - Wahana Pandu - Nama dan Lokasi.


Judul dokumen mal

Menentukan nama dari templat agenda.

Jalur

Menentukan jalur lengkap, termasuk nama berkas dari templat agenda.

Buat agenda dari templat ini

Membuat dan menyimpan templat agenda, kemudian membuka dokumen agenda berdasarkan dari templat.

Buat perubahan manual pada templat

Membuat dan menyimpan templat agenda, kemudian membuka templat untuk pengeditan lebih lanjut.

Ke Wisaya Agenda

Mohon dukung kami!