Seleksi

Memungkinkan Anda memilih objek dalam dokumen kini.

Ikon

Seleksi

Untuk memilih objek, klik objek dengan panah. Untuk memilih lebih dari satu objek, seret bingkai pemilihan di sekitar objek. Untuk menambahkan objek ke pilihan, tekan Shift, dan kemudian klik objeknya.

Mohon dukung kami!