Pemilihan

Memungkinkan Anda memilih objek dalam dokumen kini.

Icon

Pemilihan

Untuk memilih objek, klik objek dengan panah. Untuk memilih lebih dari satu objek, seret bingkai pemilihan di sekitar objek. Untuk menambahkan objek ke pilihan, tekan Shift, dan kemudian klik objeknya.

Mohon dukung kami!