Pengaturan Penyaring XML

Membuka dialog Pengaturan Penyaring XML, dimana Anda dapat membuat, menyunting, menghapus, dan menguji penyaring untuk mengimpor dan mengekspor berkas XML.

Untuk mengakses fungsi ini...

From the menu bar:

Choose Tools - XML Filter Settings.

From the tabbed interface:

On the Tools menu of the Tools tab, choose XML Filter Settings.


Syarat penapis XML digunakan sebagai berikut sebagai pintasan untuk keterangan yang lebih tepat sebagai penapis berbasis XSLT.

Istilah

Keterangan

XML

Bahasa Markup yang Dapat Diperpanjang

XSL

Bahasa Lembar Gaya yang Dapat DIperpanjang

XSLT

Transformasi Bahasa Lembar Gaya yang Dapat Diperpanjang. File XSLT juga disebut Lembar Gaya XSLT.


note

Penampis ekspor XHTML menghasilkan keluaran "XHTML 1.0 Strict" yang valid untuk dokumen Writer, Calc, Draw, dan Impress.


Senarai penyaring

Pilih satu atau beberapa penyaring, lalu klik salah satu tombol.

Senarai menunjukkan nama dan jenis penyaring yang dipasang.

  1. Klik penyaring untuk memilihnya.

  2. Shift-klik atau - klik untuk memilih beberapa penyaring.

  3. Klik dua kali nama untuk menyunting penyaring.

Baru

Membuka dialog dengan nama penyaring baru.

Sunting

Membuka dialog dengan nama berkas yang dipilih.

Uji XSLTs

Membuka dialog dengan nama berkas yang dipilih.

Hapus

Menghapus berkas yang dipilih setelah Anda mengonfirmasi dialog yang mengikuti.

Simpan sebagai Paket

Menampilkan Simpan sebagai dialog untuk menyimpan berkas yang dipilih sebagai paket penyaring XSLT (*.jar).

Buka Paket

Menampilkan Bukadialog untuk membuka filter dari paket penyaring XSLT (*.jar).

Bantuan

Menampilkan halaman bantuan untuk dialog ini.

Tutup

Tutup dialog.

Mohon dukung kami!