Titik Sunting

Memperbolehkan anda untuk mengubah bentuk objek gambar yang dipilih.

Untuk mengakses fungsi ini...

Pilih Sunting - Titik.

Ikon

Sunting Titik


Untuk menyunting bentuk sebuah objek gambar yang dipilih, klik ikonTitik pada Bar Gambar, dan seret satu titik objek.

Mohon dukung kami!