Atur

Mengubah urutan susunan objek yang dipilih.

Untuk mengakses fungsi ini...

Pilih Format - Perataan (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Buka menu konteks - pilih Susun (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Pilih Ubah - Balik (LibreOffice Draw).

Icon Arrange

Susun


Lapisan untuk teks dan grafik

Setiap objek yang anda tempatkan di dokumen anda secara berturut-turut disusun pada objek sebelumnya. Gunakan perintah atur untuk mengubah urutan objek di dokumen anda. Anda tidak dapat mengubah urutan teks.

Bawa ke Depan

Memindahkan objek yang dipilih ke atas urutan susun, sehingga berada di depan objek lain.

Bawa Maju

Memindahkan objek yang dipilih naik satu tingkat, sehingga lebih dekat ke atas urutan susun.

Kirim Mundur

Memindahkan objek yang dipilih naik satu tingkat, sehingga lebih dekat ke atas urutan susun.

Kirim ke Belakang

Memindahkan objek yang dipilih ke atas urutan susun, sehingga berada di depan objek lain.

Ke Permukaan

Memindahkan objek yang dipilih di depan teks.

Ke Latar Belakang

Memindahkan objek yang dipilih di belakang teks.

Mohon dukung kami!