Arrange

Mengubah urutan susunan objek yang dipilih.

Untuk mengakses fungsi ini...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Arrange.

From the tabbed interface:

Choose Image tab.

Choose Object tab.

From toolbars:

Icon Arrange

Susun


Lapisan untuk teks dan grafik

Setiap objek yang anda tempatkan di dokumen anda secara berturut-turut disusun pada objek sebelumnya. Gunakan perintah atur untuk mengubah urutan objek di dokumen anda. Anda tidak dapat mengubah urutan teks.

Bawa ke Depan

Memindahkan objek yang dipilih ke atas urutan susun, sehingga berada di depan objek lain.

Bawa Maju

Memindahkan objek yang dipilih naik satu tingkat, sehingga lebih dekat ke atas urutan susun.

Kirim Mundur

Memindahkan objek yang dipilih naik satu tingkat, sehingga lebih dekat ke atas urutan susun.

Kirim ke Belakang

Memindahkan objek yang dipilih ke atas urutan susun, sehingga berada di depan objek lain.

Mohon dukung kami!