Rata Bawah

Ratakan tepi bagian bawah objek yang dipilih secara vertikal. Jika hanya satu objek yang dipilih dalam Draw atau Impress, tepi bawah objek diratakan dengan margin halaman bawah.

Untuk mengakses fungsi ini...

Pilih Format - Perataan - Dasar (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Pilih Bentuk - Ratakan - Bawah (objects selected) (LibreOffice Draw).

Pada Rata bilah (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), klik

Icon Bottom

Bawah


Objek disejajarkan dengan tepi bawah dari objek terbawah dalam pemilihan.Untuk menyelaraskan objek individu dalam sebuah grup, untuk masuk ke grup, pilih objek, klik kanan, lalu pilih opsi penyelarasan.

Mohon dukung kami!