Ratakan Pusat Vertikal

Pusatkan objek yang dipilih secara vertikal. Jika hanya satu objek yang dipilih dalam Draw atau Impress, pusat objek diratakan dengan pusat vertikal halaman.

Untuk mengakses fungsi ini...

From the menu bar:

Choose Format - Align Text - Centered.

From the tabbed interface:

Choose

From the sidebar:

Select Properties - deck.

From toolbars:

Icon Centered

Tengah


Untuk menyelaraskan objek individu dalam sebuah grup, untuk masuk ke grup, pilih objek, klik kanan, lalu pilih opsi penyelarasan.

Mohon dukung kami!