Ratakan Pusat Vertikal

Pusatkan objek yang dipilih secara vertikal. Jika hanya satu objek yang dipilih dalam Draw atau Impress, pusat objek diratakan dengan pusat vertikal halaman.

Untuk mengakses fungsi ini...

Pilih Format - Perataan - Dasar (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Pilih Bentuk- meluruskan (objects selected) (LibreOffice Draw).

Buka menu konteks - pilih Perataan - Terpusat (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Pada Rata bilah (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), klik

Icon Centered

Tengah


Untuk menyelaraskan objek individu dalam sebuah grup, untuk masuk ke grup, pilih objek, klik kanan, lalu pilih opsi penyelarasan.

Mohon dukung kami!