Rata Atas

Luruskan tepi atas objek yang dipilih secara vertikal. Jika hanya satu objek yang dipilih dalam Draw atau Impress, tepi atas objek disejajarkan dengan batas halaman atas.

Untuk mengakses fungsi ini...

Pilih Format - Ratakan - Atas (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Pilih Bentuk - Ratakan - Atas (objects selected) (LibreOffice Draw).

Buka menu konteks - pilih Perataan - Atas (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Pada Rata bilah (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), klik

Icon Top

Atas


Objek disejajarkan dengan tepi atas objek paling atas dalam pemilihan.Untuk menyelaraskan objek individu dalam sebuah grup, untuk masuk ke grup, pilih objek, klik kanan, lalu pilih opsi penyelarasan.

Mohon dukung kami!