Rata Atas

Luruskan tepi atas objek yang dipilih secara vertikal. Jika hanya satu objek yang dipilih dalam Draw atau Impress, tepi atas objek disejajarkan dengan batas halaman atas.

Untuk mengakses fungsi ini...

From the menu bar:

Choose Format - Align Text - Top.

From the tabbed interface:

Choose

From the sidebar:

Select Properties - deck.

From toolbars:

Icon Top

Atas


Objek disejajarkan dengan tepi atas objek paling atas dalam pemilihan.Untuk menyelaraskan objek individu dalam sebuah grup, untuk masuk ke grup, pilih objek, klik kanan, lalu pilih opsi penyelarasan.

Mohon dukung kami!