Rata Kanan

Sejajarkan tepi kanan objek yang dipilih. Jika hanya satu objek yang dipilih dalam Impress atau Draw, tepi kanan objek disejajarkan dengan margin halaman kanan.

Untuk mengakses fungsi ini...

Pilih Format - Ratakan - Kanan

Pilih Bentuk - Ratakan - Kanan (objects selected) (LibreOffice Draw).

Pada Rata bilah (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), klik

Icon Right

Kanan


Objek disejajarkan ke tepi kanan objek paling kanan dalam pemilihan.

Untuk menyelaraskan objek individu dalam sebuah grup, untuk masuk ke grup, pilih objek, klik kanan, lalu pilih opsi penyelarasan.

Mohon dukung kami!