Tengahkan Horisontal

Pusatkan objek yang dipilih secara horisontal. Jika hanya satu objek yang dipilih dalam Draw atau Impress, pusat objek disejajarkan dengan pusat horisontal halaman.

Untuk mengakses fungsi ini...

Pilih Format - Ratakan - Dasar (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Pilih Bentuk - Ratakan - Tengah (objects selected) (LibreOffice Draw).

Pada Rata bilah (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), klik

Icon Centered

Tengah


Posisi vertikal dari objek yang dipilih tidak terpengaruh oleh perintah ini.Untuk menyelaraskan objek individu dalam sebuah grup, untuk masuk ke grup, pilih objek, klik kanan, lalu pilih opsi penyelarasan.

Mohon dukung kami!