Tajuk

Menambahkan kepala ke gaya halaman saat ini. Kepala adalah area di margin halaman atas, di mana Anda dapat menambahkan teks atau grafis.

Jika mau, Anda juga bisa menambahkan batas atau isian latar belakang ke tajuk.

Untuk mengakses fungsi ini...

Choose Format - Page Style - Header tab.

Pilih Tampilan - Gaya - buka menu konteks suatu entri dan pilih tab Ubah/Baru - Tajuk.


Jika Anda ingin memperluas tajuk ke margin halaman, masukkan bingkai ke tajuk.

Kepala

Setel properti tajuk.

Tajuk aktif

Menambahkan tajuk ke gaya halaman saat ini.

Isi serupa kiri/kanan

Halaman genap dan ganjil saling berbagi konten yang sama.

Isi yang sama pada halaman pertama

Halaman pertama dan genap / ganjil berbagi konten yang sama.

Margin kiri

Masukkan jumlah ruang yang tersisa di antara batas halaman kiri dan tepi kiri tajuk.

Batas kanan

Masukkan jumlah ruang yang tersisa di antara batas halaman kanan dan tepi kanan tajuk.

Jarak

Masukkan jumlah ruang yang ingin Anda pertahankan antara tepi bawah tajuk dan tepi atas teks dokumen.

Gunakan spasi dinamis

Mengganti pengaturan jarak, dan memungkinkan tajuk melebar ke area antara tajuk dan teks dokumen.

Tinggi

Masukkan ketinggian yang Anda inginkan untuk tajuk.

OtoPas tinggi

Secara otomatis menyesuaikan ketinggian tajuk agar sesuai dengan konten yang Anda masukkan.

Pratinjau Ruas

Displays a preview of the current selection.

Lebih

Menentukan batas, warna latar belakang, atau pola latar belakang untuk tajuk.

Mohon dukung kami!