Tajuk Kolom & Baris

Menunjukkan tajuk kolom dan tajuk baris.

Untuk mengakses fungsi ini...

Pilih Tampilan - Kepala Kolom & Baris.


Mohon dukung kami!