Állapotsor

Az Állapotsor információkat jelenít meg az aktuális dokumentumról, és különleges funkcióval rendelkező gombokat tartalmaz.

Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

Szavak száma

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Aktuális oldalstílus

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Nyelv

Displays the language for the selected text. Click to open a menu where you can choose another language for the selected text or for the current paragraph.

Beszúrási mód

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Kijelölési mód

Here you can switch between different selection modes.

Dokumentum módosítása

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Digitális aláírás

Click to start digital signature process. You must have a digital certificate to complete the process. See also Digital Signatures.

Kombinált megjelenítés

Megjeleníti az aktív dokumentum aktuális információit.

Nagyítás és képernyőn elrendezés

Három vezérlőelem a Writer állapotsorán lehetővé teszi a szöveges dokumentumok nagyításának és a képernyőn elrendezésének módosítását.

A Képernyő-elrendezés ikonok balról jobbra: egyoldalas nézet, több oldal egymás mellett és könyvmód, azaz két oldal egymás mellett, mint egy nyitott könyvben.

A Nagyítás/kicsinyítés csúszkát balra húzva több oldalt tekinthet meg, jobbra húzva pedig ráközelíthet az oldalra, és egy kisebb részét tekintheti meg.

Nagyítás

Megadja az oldal nagyítási tényezőjét.

Click this field to open the Zoom dialog, where you can change the current zoom factor.

Right-click to open the context menu on this field to see a selection of available zoom factors.

Please support us!