Table

Egy szöveges dokumentum táblázatára és annak elemeire vonatkozó összes beszúrási, szerkesztési és törlési parancsot jeleníti meg.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

From the menu bar:

Choose Table.


Táblázat beszúrása

Beszúr egy új táblázatot.

Insert

Opens a submenu to insert rows and columns.

Delete

Opens a submenu to delete columns, rows and the entire table.

Select

Opens a submenu to select cells, columns, rows and the whole table.

Size

Opens a submenu to resize columns and rows.

Cellák egyesítése

A kijelölt cellák tartalmát egyetlen cellában egyesíti, megtartva a kijelölés első cellájának formázását.

Cellák felosztása

Megjeleníti a Cellák felosztása párbeszédablakot, ahol a felosztást vízszintesen vagy függőlegesen, valamint az egyes cellák számát lehet meghatározni.

Táblázat egyesítése

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Táblázat felosztása

Az aktuális táblázatot a kurzor pozíciójánál két elkülönített táblázatra osztja. Ezt a parancsot úgy is elérheti, hogy rákattint a táblázat egyik cellájára az egér jobb gombjával.

Protect Cells

Prevents the contents of the selected cells from being modified.

Módosíthatóvá tétel

Feloldja az aktuális táblázat összes kijelölt cellájának védelmét.

AutoFormat Styles

Use this command to apply an AutoFormat to a selected or to define your own AutoFormats.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table header on each new page that the table spans.

Row to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

Convert

Opens a submenu to convert a text to a table or a table to text.

Edit Formula

Opens the Formula bar to create and insert calculations into a text document.

Sort

A kijelölt bekezdéseket vagy táblázatsorokat betűrendbe vagy számsorrendbe rendezi. Akár három rendezési kulcsot is meghatározhat, valamint alfanumerikus és a numerikus rendezési kulcsokat is kombinálhat.

Tulajdonságok

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Támogasson minket!