Táblázat

Egy szöveges dokumentum táblázatára és annak elemeire vonatkozó összes beszúrási, szerkesztési és törlési parancsot jeleníti meg.

Táblázat beszúrása

Beszúr egy új táblázatot.

Beszúrás

Opens a submenu with the following command options:

Sorok beszúrása fölé

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Sorok beszúrása alá

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Sorok

Opens dialog box for inserting rows.

Oszlopok beszúrása fölé

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Oszlopok

Opens dialog box for inserting columns.

Törlés

Opens a submenu with the following command options:

Sorok

Törli a kijelölt sorokat.

Oszlopok

Törli a kijelölt oszlopokat.

Táblázat

Törli az aktuális táblázatot.

Kiválasztás

Opens a submenu with the following command options:

Cella

Kijelöli az aktuális cellát.

Sor

Kijelöli az aktuális sort.

Oszlop

Kijelöli az aktuális oszlopot.

Táblázat

Kijelöli az aktuális táblázatot.

Méret

Opens a submenu with the following command options:

Sormagasság

Megnyitja a Sormagasság párbeszédablakot, amelyben módosíthatja egy sor magasságát.

Minimize Row Height

Set the row height to the smallest possible for the content in each selected row.

Optimális sormagasság

Automatikusan a cella tartalmához igazítja a sormagasságot. Új táblázatok esetén ez az alapértelmezett beállítás.

Sorok egyenlő elosztása

A kijelölt sorok magasságát a köztük található legmagasabb soréhoz igazítja.

Oszlopszélesség

Megnyitja az Oszlopszélesség párbeszédablakot, amelyben módosíthatja egy oszlop szélességét.

Minimize Column Width

Set column width to the smallest possible for the content in each selected column.

Optimális oszlopszélesség

Automatikusan a cella tartalmához igazítja az oszlop szélességét. Egy oszlop szélességének módosítása nincs hatással a táblázat többi oszlopának szélességére. A táblázat szélessége nem haladhatja meg az oldal szélességét.

Oszlopok egyenletes elosztása

A kijelölt oszlopok szélességét a köztük található legszélesebb oszlophoz igazítja. A táblázat teljes szélessége nem haladhatja meg az oldal szélességét.

Cellák egyesítése

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Cellák felosztása

Displays the Split Cells Dialog where the split can be defined as either horizontally or vertically and the number the each cell will be split into.

Táblázat egyesítése

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Táblázat felosztása

Az aktuális táblázatot a kurzor pozíciójánál két elkülönített táblázatra osztja. Ezt a parancsot úgy is elérheti, hogy rákattint a táblázat egyik cellájára az egér jobb gombjával.

Cellák védelme

Megvédi a kijelölt cellák tartalmát a módosítástól.

Cellavédelem megszüntetése

Feloldja az aktuális táblázat összes kijelölt cellájának védelmét.

AutoFormat Styles

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Számformátum

Megnyit egy párbeszédablakot, amelyben megadhatja egy táblázat számainak formátumát.

Számfelismerés

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table heading on each new page that the table spans.

Rows to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

Átalakítás

Opens a submenu with the following command options:

Szöveg átalakítása táblázattá

Megnyit egy párbeszédablakot, amelyben táblázattá alakíthatja a kijelölt szöveget.

Táblázat átalakítása szöveggé

Megnyit egy párbeszédablakot, amelyben szöveggé alakíthatja át az aktuális táblázatot.

Szövegformula

Megnyitja a Képlet eszköztárat képlet beviteléhez vagy szerkesztéséhez.

Rendezés

A kijelölt bekezdéseket vagy táblázatsorokat betűrendbe vagy számsorrendbe rendezi. Akár három rendezési kulcsot is meghatározhat, valamint alfanumerikus és a numerikus rendezési kulcsokat is kombinálhat.

Tulajdonságok

Megadja a kiválasztott táblázat tulajdonságait (például név, igazítás, térköz, oszlopszélesség, szegélyek és háttér).

Támogasson minket!