Beszúrás

The Insert menu contains commands for inserting new elements in your document. This includes images, media, charts, objects from other applications, hyperlinks, comments, symbols, footnotes, and sections.

Oldaltörés

Kézi oldaltörést szúr be az aktuális kurzorpozícióhoz és a kurzort a következő oldal elejére viszi.

További törések

Almenü további sor-, oszlop- és oldaltörésekkel

Kép

Megnyit egy fájlválasztó párbeszédablakot egy kép beszúrásához az aktuális dokumentumba.

Chart

Inserts a chart based on data from a cell or table range or with default data.

Média

Az almenü különböző forrásokat jelenít meg, ahonnan kép, hang vagy videó szúrható be.

OLE-objektum

Beágyazott vagy linkelt objektumot - beleértve a képleteket, QR-kódokat és OLE-objektumokat - szúr be a dokumentumba.

Alakzat

Ez az almenü a dokumentumba beszúrható gyakori alakzatokat tartalmaz, például vonalat, kört, háromszöget és négyzetet, vagy szimbólumot, mint a mosolygó arc, szív és virág.

Szakasz

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Szöveg fájlból

Beszúrja egy másik dokumentum tartalmát az aktuális dokumentumba a kurzor pozíciójához.

Szövegdoboz

Vízszintes szövegirányú szövegmezőt rajzol az aktuális dokumentumban a kattintás vagy a lenyomott egérgombbal történő húzás helyén. Tetszőleges méretűre és a dokumentum tetszőleges helyére húzhatja a szövegmezőt, majd gépelje vagy a vágólapról illessze be a szöveget. Forgassa el a szövegmezőt, ha elforgatott szöveget szeretne.

Comment

Megjegyzés beillesztése a kiválasztott szöveg, prezentációs dia, rajzlap vagy a táblázatkezelő aktuális kurzorpozíciója köré.

Keret

Ez az almenü interaktív és nem interaktív lehetőségeket tartalmaz keret beszúrására.

Betűbűvész

Megnyitja a Betűbűvész ablakot, amelynek segítségével a normál módszerekkel elő nem állítható formázott szöveget tud a dokumentumba illeszteni.

Felirat

Adds a numbered caption to a selected image, table, chart, frame, or shape. You can also access this command by right-clicking the item that you want to add the caption to.

Hiperhivatkozás párbeszédablak

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Könyvjelző

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Cross-reference

Ide szúrhatja be az aktuális dokumentumban a hivatkozásokat illetve hivatkozott mezőket. A hivatkozások az adott dokumentumban vagy egy fődokumentum aldokumentumaiban lévő hivatkozott mezők.

Különleges karakter

Lehetővé teszi karakterek beszúrását a telepített betűkészletekben található szimbólumok halmazából.

Formázási jel

Egy almenüt nyit meg, amellyel különleges formázási jeleket lehet beszúrni, például nem törő szóközt, lágy kötőjelet és opcionális törést.

Vízszintes vonal

Vízszintes vonal beszúrása a kurzor jelenlegi pozíciójához.

Lábjegyzet és végjegyzet

A menü lábjegyzet vagy végjegyzet további felhasználói közreműködéssel vagy anélkül történő beszúrására szolgáló parancsokat tartalmaz.

Tartalomjegyzék és tárgymutató

Jegyzék- vagy irodalomjegyzék-bejegyzés, valamint tartalomjegyzék, tárgymutató és irodalomjegyzék beszúrására használható menüt nyit meg.

Oldalszám

Beszúrja a jelenlegi oldalszámot mezőként a kurzorpozícióhoz. Az alapértelmezett beállítás az Oldalszám karakterstílus használata.

Field

Az almenü felsorolja a leggyakoribb mezőtípusokat, amelyek a dokumentumba beszúrhatók az aktuális kurzorpozícióhoz. Az összes elérhető mező megjelenítéséhez válassza a További mezők menüparancsot.

Élőfej és élőláb

Ez az almenü élőfej és élőláb hozzáadására és eltávolítására használható parancsokat tartalmaz.

Boríték

Létrehoz egy borítékot. Három lapon megadhatja a címzettet és a feladót, mindkét cím helyét és formátumát, a boríték méretét és a boríték tájolását.

Aláírási sor

A dokumentum aláírási sorát ábrázoló grafikus mező beszúrása.

Támogasson minket!