Beszúrás

A Beszúrás menü új elemek dokumentumba szúrására használható parancsokat tartalmaz. Ebbe képek, médiafájlok, diagramok, más alkalmazások objektumai, hiperhivatkozás, megjegyzések, szimbólumok, lábjegyzetek és szakaszok tartoznak.

Oldaltörés

Kézi oldaltörést szúr be az aktuális kurzorpozícióhoz és a kurzort a következő oldal elejére viszi.

További törések

Almenü további sor-, oszlop- és oldaltörésekkel

Kép

Beszúr egy képet az aktuális dokumentumba .

Diagram

Diagramot szúr be egy cella vagy táblázattartomány adatai, vagy alapértelmezett adatok alapján.

Média

Az almenü különböző forrásokat jelenít meg, ahonnan kép, hang vagy videó szúrható be.

Objektum

Beágyazott objektumot – beleértve a képleteket, 3D modelleket, diagramokat és OLE objektumokat – szúr be a dokumentumba.

Alakzat

Ez az almenü a dokumentumba beszúrható gyakori alakzatokat tartalmaz, például vonalat, kört, háromszöget és négyzetet, vagy szimbólumot, mint a mosolygó arc, szív és virág.

Szakasz

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Szöveg fájlból

Beszúrja egy másik dokumentum tartalmát az aktuális dokumentumba a kurzor pozíciójához.

Szövegdoboz

Vízszintes szövegirányú szövegmezőt rajzol az aktuális dokumentumban a kattintás vagy a lenyomott egérgombbal történő húzás helyén. Tetszőleges méretűre és a dokumentum tetszőleges helyére húzhatja a szövegmezőt, majd gépelje vagy a vágólapról illessze be a szöveget. Forgassa el a szövegmezőt, ha elforgatott szöveget szeretne.

Megjegyzés

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Keret

Ez az almenü interaktív és nem interaktív lehetőségeket tartalmaz keret beszúrására.

Betűbűvész

Megnyitja a Betűbűvész ablakot, amelynek segítségével a normál módszerekkel elő nem állítható formázott szöveget tud a dokumentumba illeszteni.

Felirat

Adds a numbered caption to a selected image, table, chart, frame, or shape. You can also access this command by right-clicking the item that you want to add the caption to.

Hiperhivatkozás párbeszédablak

Megnyit egy párbeszédablakot, amelyen hiperhivatkozásokat lehet készíteni és szerkeszteni.

Könyvjelző

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Cross-reference

Ide szúrhatja be az aktuális dokumentumban a hivatkozásokat illetve hivatkozott mezőket. A hivatkozások az adott dokumentumban vagy egy fődokumentum aldokumentumaiban lévő hivatkozott mezők.

Különleges karakter

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formázási jel

Egy almenüt nyit meg, amellyel különleges formázási jeleket lehet beszúrni, például nem törő szóközt, lágy kötőjelet és opcionális törést.

Vízszintes vonal

Vízszintes vonal beszúrása a kurzor jelenlegi pozíciójához.

Lábjegyzet és végjegyzet

A menü lábjegyzet vagy végjegyzet további felhasználói közreműködéssel vagy anélkül történő beszúrására szolgáló parancsokat tartalmaz.

Tartalomjegyzék és tárgymutató

Jegyzék- vagy irodalomjegyzék-bejegyzés, valamint tartalomjegyzék, tárgymutató és irodalomjegyzék beszúrására használható menüt nyit meg.

Oldalszám

Beszúrja a jelenlegi oldalszámot mezőként a kurzorpozícióhoz. Az alapértelmezett beállítás az Oldalszám karakterstílus használata.

Field

Az almenü felsorolja a leggyakoribb mezőtípusokat, amelyek a dokumentumba beszúrhatók az aktuális kurzorpozícióhoz. Az összes elérhető mező megjelenítéséhez válassza a További mezők menüparancsot.

Élőfej és élőláb

Ez az almenü élőfej és élőláb hozzáadására és eltávolítására használható parancsokat tartalmaz.

Boríték

Létrehoz egy borítékot. Három lapon megadhatja a címzettet és a feladót, mindkét cím helyét és formátumát, a boríték méretét és a boríték tájolását.

Signature Line

Insert a graphic box representing a signature line of the document.

Támogasson minket!