LibreLogo

A LibreLogo egyszerű, honosított, Logo-szerű programozási környezet teknőc vektorgrafikával az informatika (programozás és szövegszerkesztés) oktatásához, kiadványszerkesztéshez és grafikai tervezéshez. Lásd http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

LibreLogo eszköztár

A LibreLogo eszköztár (Nézet – Eszköztárak – Logo) teknőcmozgató, programindítás és -leállítás, haza, képernyőtörlés, programszerkesztő/parancskiemelő/fordító ikonokat és egy beviteli mezőt (parancssor) tartalmaz.

Teknőcmozgató ikonok

Az „ELŐRE 10”, „HÁTRA 10”, „BALRA 15”, „JOBBRA 15” Logo parancsoknak felelnek meg. Az ikonokra kattintva a teknőc kijelölésre kerül, az oldalt a teknőc helyére gördítve.

Logo program indítása

Kattintson a „Logo program indítása” ikonra a Writer dokumentum szövegtartalmának (vagy csak kijelölt szövegének) LibreLogo programként való indításához. Üres dokumentumban egy példaprogram kerül beszúrásra és elindításra.

Kattintson a „Leállítás” ikonra a futó program leállításához.

Haza

Kattintson a „Haza” ikonra a teknőc kezdő pozíciójának és egyéb tulajdonságainak visszaállításához.

Képernyőtörlés

Kattintson a „Képernyőtörlés” ikonra a dokumentum rajzobjektumainak törléséhez.

Programszerkesztő/parancskiemelés/fordítás

The “magic wand” icon sets 2-page layout for program editing, expands and converts to uppercase the abbreviated, lowercase Logo commands in the Writer document. Change the language of the document ( - Languages and Locales - General - Western) and click on this icon to translate the Logo program to the selected language.

Parancssor

Nyomja le az Enter billentyűt a parancssorban a parancssor tartalmának végrehajtásához. A program leállításához használja a „Leállítás” ikont.

Tartsa nyomva az Entert a parancssor ismételt végrehajtásához, például a következő utasítássorozat megadása után:

 ELŐRE 200 BALRA 89

To reset the command line triple-click it or press +A to select the previous commands, and type the new commands.

Teknőc alapbeállítások grafikus felületen

Turtle shape of LibreLogo is a normal fixed size drawing object. You can position and rotate it on standard way, too, using the mouse and the Rotate icon of the Drawing Object Properties toolbar. Modify Line Thickness, Line Color and Area Color settings of the turtle shape to set PENSIZE, PENCOLOR and FILLCOLOR attributes of LibreLogo.

Programszerkesztés

A LibreLogo rajzok és programok ugyanazt a Writer dokumentumot használják. A LibreLogo rajzterület a Writer dokumentum első oldala. Kényelmes kétoldalas nézet (bal oldalon a rajzterülettel, jobb oldalon a programszerkesztővel) alakítható ki a LibreLogo program elé oldaltörést beszúrva, és a megfelelő nagyítást beállítva a Logo eszköztár „varázspálca” ikonjának használatával.

LibreLogo programozási nyelv

A LibreLogo egy magyar nyelvű utasításokkal rendelkező, Logo-szerű programozási nyelv. Az oktatásban használt egyszerű Logo programok esetében visszafelé kompatibilis a régebbi Logo rendszerekkel, például

 EZ háromszög :méret
ISMÉTLÉS 3 [
ELŐRE :méret
BALRA 120
]
VÉGE

háromszög 10 háromszög 100 háromszög 200

Eltérések a Logo programozási nyelvtől

Egyéb LibreLogo jellemzők

LibreLogo parancsok

Alapok

Kis- és nagybetűk megkülönböztetése

A parancs- és színnevek kis- és nagybetűvel is megadhatók:

 KI „Szia világ!”
ki „Szia világ, újra!”

A változóneveknél viszont a kis- és nagybetű különbséget jelent:

 a = 5
A = 7
KI a
KI A

Programsorok

Lines of a LibreLogo program are paragraphs in the Writer document. A program line can contain multiple commands:

 KI „Szia, világ!” KI „LibreLogo”

Megjegyzések

A pontosvesszővel kezdett sorok vagy sorrészek megjegyzésnek számítanak a sor (bekezdés) végéig.

 ; megjegyzés
KI 5 * 5 ; megjegyzés

Programsorok több sorba tördelése

Egy programsor több sorba (bekezdésbe) törhető a hullámvonal karakter (~) segítségével.

 KI „Ez egy nagyon hosszú” + ~
„figyelmeztetés.”

Teknőcmozgatás

ELŐRE (E, alternatív kompatibilitási név: CÍMKE2)

 ELŐRE 10 ; előre 10 ponttal (1pt = 1/72 hüvelyk)
ELŐRE 10pt ; mint előbb
ELŐRE 0,5in ; előre 0,5 hüvelykkel (1 hüvelyk = 2,54 cm)
ELŐRE 1" ; mint előbb
ELŐRE 1mm
ELŐRE 1cm
ELŐRE „felirat” ; felírat kiírása a teknőc szöveg végére mozgatással (CÍMKE2)
ELŐRE [10, 200] ; (x, y) pontba lép a teknőc helyének és irányának megfelelő relatív koordináta-rendszerben

HÁTRA (H)

 HÁTRA 10 ; hátra 10 ponttal

BALRA (B)

 BALRA 90 ; fordulás 90°-ot az óramutató járásával ellentétesen
BALRA 90° ; mint előbb
BALRA 3ó ; mint előbb (órapozícióval)
BALRA 3h ; mint előbb
BALRA TETSZŐLEGES ; fordulás véletlen irányba

JOBBRA (J)

 JOBBRA 90 ; fordulás 90°-ot az óramutató járásának irányában

TOLLATFEL (TF)

 TOLLATFEL ; a teknőc ezután nem rajzol mozgás közben

TOLLATLE (TL)

 TOLLATLE ; a teknőc újra rajzol mozgás közben

HELY (POZÍCIÓ / XY)

 HELY [0, 0] ; fordulás és mozgás a bal felső sarokba
HELY OLDALMÉRET; fordulás és mozgás a jobb alsó sarokba
HELY [OLDALMÉRET[0], 0] ; fordulás és mozgás a jobb felső sarokba
HELY TETSZŐLEGES ; fordulás és mozgás az oldal véletlen pontjába

IRÁNY

 IRÁNY 0 ; fordulás északra
IRÁNY 12h ; mint előbb
IRÁNY [0, 0] ; fordulás a bal felső sarok felé
IRÁNY TETSZŐLEGES ; fordulás véletlen irányba

Egyéb teknőcparancsok

ELREJT (LÁTHATATLAN / ELREJTTEKNŐC / REJTTEK)

 ELREJT ; a teknőc elrejtése (a LÁTHATÓ parancsig)

LÁTHATÓ

 LÁTHATÓ ; teknőc megjelenítése

HAZA

 HAZA ; visszatérés a teknőc kiindulóhelyére

TÖRÖLKÉPERNYŐ (TR/ TÖRÖLKÉP / TÖRÖLRAJZLAP)

 TÖRÖLKÉPERNYŐ ; a rajzobjektumok eltávolítása a dokumentumból

TÖLT és ZÁR

 TÖLT ; az aktuális vonal- vagy pontalakzat bezárása és kitöltése
ZÁR ; az aktuális vonalalakzat bezárása vagy az aktuális pontok összekötése

Példa: szabályos háromszög kitöltése:

 ELŐRE 50 BALRA 120 ELŐRE 50 TÖLT

Példa: szabályos háromszög rajzolása:

 ELŐRE 50 BALRA 120 ELŐRE 50 ZÁR

Tollbeállítások

TOLLVASTAGSÁG (TV)

 PENSIZE 100 ; line thickness is 100 points
PENSIZE ANY ; equivalent of PENSIZE RANDOM 10

TOLLSZÍN (TSZ / VONALSZÍN)

 TOLLSZÍN „PIROS” ; piros tollszín beállítása (színnév alapján, lásd a színkonstansokat)
TOLLSZÍN [255, 255, 0] ; sárga szín beállítása (RGB lista)
TOLLSZÍN 0xffff00 ; sárga szín beállítása (hexa kód)
TOLLSZÍN 0 ; fekete szín beállítása (0x000000)
TOLLSZÍN TETSZŐLEGES ; véletlen szín
TOLLSZÍN [5] ; piros szín beállítása (színazonosító alapján, lásd a színkonstansokat)
TOLLSZÍN „LÁTHATATLAN” ; láthatatlan tollszín a látható körvonal nélküli alakzatokhoz
TOLLSZÍN „~PIROS” ; véletlen piros szín beállítása

TOLLÁTLÁTSZÓSÁG

 TOLLÁTLÁTSZÓSÁG 80 ; az aktuális tollszín 80%-ban átlátszó

TOLLHEGY (VONALVÉG)

 TOLLHEGY „NINCS” ; extra vonalvég nélkül (alapértelmezés)
TOLLHEGY „KEREK” ; lekerekített vonalvég
TOLLHEGY „NÉGYZET” ; szögletes vonalvég

TOLLSAROK (VONALSAROK)

 TOLLSAROK „KEREK” ; lekerekített vonalcsatlakozás (alapértelmezés)
TOLLSAROK „HEGYES” ; hegyes vonalcsatlakozás
TOLLSAROK „TOMPA” ; tompa vonalcsatlakozás
TOLLSAROK „NINCS” ; nincs vonalcsatlakozás

TOLLSTÍLUS (VONALSTÍLUS)

 TOLLSTÍLUS „FOLYAMATOS” ; folyamatos vonal (alapértelmezés)
TOLLSTÍLUS „PONTOZOTT” ; pontozott vonal
TOLLSTÍLUS „SZAGGATOTT” ; szaggatott vonal

; az egyéni pont-kötőjel mintázat a következő argumentumokat tartalmazó listával adható meg:
; – szomszédos pontok száma
; – pont hossza ;
– szomszédos kötőjelek száma
; – kötőjel hossza
; – a pontok/kötőjelek távolsága
; – típus (elhagyható):
; 0 = a pontok téglalapok (alapértelmezés)
; 2 = a pontok négyzetek (a hosszak és távolságok a tollvastagsághoz képest értendők)

TOLLSTÍLUS [3, 1mm, 2, 4mm, 2mm, 2] ; ...––...––...––

Kitöltési beállítások

TÖLTŐSZÍN (TLSZ)

 TÖLTŐSZÍN „KÉK” ; kitöltés kék színnel, lásd még: TOLLSZÍN
TÖLTŐSZÍN „LÁTHATATLAN” KÖR 10 ; kitöltetlen kör
TÖLTŐSZÍN [„kék”, „piros”] ; lineáris színátmenet a kék és piros között
TÖLTŐSZÍN [[255, 255, 255], [255, 128, 0]] ; fehér és narancssárga között
TÖLTŐSZÍN [„kék”, „piros”, 1, 0, 0] ; visszavert (kék-piros-kék) színátmenet (a kötelezően megadandó forgatással és a szegéllyel), lehetséges értékek: 0-5 = lineáris, visszavert, sugaras, elliptikus, négyágú és négyoldalú színátmenet
TÖLTŐSZÍN [„kék”, „piros”, 0, 90, 20] ; lineáris 20% szegéllyel, 90°-kal elforgatva a teknőc aktuális irányához képest
TÖLTŐSZÍN [„kék”, „piros”, 0, 90, 20, 0, 0, 200, 50] ; 200%-tól 50% fényességig
TÖLTŐSZÍN [TETSZŐLEGES, TETSZŐLEGES, 2, 0, 0, 50, 50] ; sugaras színátmenet véletlen színekkel, 50-50% vízszintes és függőleges pozícióban lévő középponttal

TÖLTŐÁTLÁTSZÓSÁG

 TÖLTŐÁTLÁTSZÓSÁG 80 ; az aktuális töltőszín 80%-ban átlátszó
TÖLTŐÁTLÁTSZÓSÁG [80] ; lineáris átlátszósági gradiens 80%-tól 0%-ig
TÖLTŐÁTLÁTSZÓSÁG [80, 20] ; lineáris átlátszósági gradiens 80%-tól 20%-ig
TÖLTŐÁTLÁTSZÓSÁG [80, 20, 1, 90] ; visszavert átlátszósági gradiens 90°-kal elforgatva a teknőc aktuális irányához képest
TÖLTŐÁTLÁTSZÓSÁG [80, 20, 2, 0, 20, 50, 50] ; sugaras átlátszósági gradiens külső 80%-tól a belső 20%-ig, 20% szegéllyel és a középpont 50-50% vízszintes és függőleges pozíciójával.

TÖLTŐSTÍLUS

 TÖLTŐSTÍLUS 0 ; kitöltés vonalkázás nélkül (alapértelmezés)
TÖLTŐSTÍLUS 1 ; fekete egyszeres vonalkázás (vízszintes)
TÖLTŐSTÍLUS 2 ; fekete egyszeres vonalkázás (45 fok)
TÖLTŐSTÍLUS 3 ; fekete egyszeres vonalkázás (-45 fok)
TÖLTŐSTÍLUS 4 ; fekete egyszeres vonalkázás (függőleges)
TÖLTŐSTÍLUS 5 ; piros metsző vonalkázás (45 fok)
TÖLTŐSTÍLUS 6 ; piros metsző vonalkázás (0 fok)
TÖLTŐSTÍLUS 7 ; kék metsző vonalkázás (45 fok)
TÖLTŐSTÍLUS 8 ; kék metsző vonalkázás (0 fok)
TÖLTŐSTÍLUS 9 ; kék háromszoros metsző vonalkázás
TÖLTŐSTÍLUS 10 ; fekete széles egyszeres vonalkázás (45 fok)

; egyéni vonalkázás a következő argumentumokat tartalmazó listával adható meg:
; – stílus (1 = egyszeres, 2 = dupla, 3 = tripla vonalkázás)
; – szín
; – távolság;
; – fok

TÖLTŐSTÍLUS [2, „ZÖLD”, 3pt, 15°] ; zöld dupla vonalkázás (15 fok)

Rajzobjektumok

KÖR

 KÖR 100 ; kör alakzat rajzolása (átmérő = 100pt)

ELLIPSZIS

 ELLIPSZIS [50, 100] ; ellipszis rajzolása 50 és 100 átmérőkkel
ELLIPSZIS [50, 100, 2h, 12h] ; ellipszisszektor rajzolása (a 2ó pozíciótól 12ó pozícióig)
ELLIPSZIS [50, 100, 2h, 12h, 2] ; ellipszisszakasz rajzolása
ELLIPSZIS [50, 100, 2h, 12h, 3] ; ellipszisív rajzolása

NÉGYZET

 NÉGYZET 100 ; négyzet alakzat rajzolása (méret = 100pt)

TÉGLALAP

 TÉGLALAP [50, 100] ; téglalap alakzat rajzolása (50×100 pont)
TÉGLALAP [50, 100, 10] ; téglalap rajzolása lekerekített sarkokkal

PONT

 PONT ; pont rajzolása a toll méretének és színének megfelelően

A ZÁR össze tudja kötni az utolsó pontokat, a TÖLT kitölti a pontok által meghatározott alakzatot. Például egyszerűen lehet sima csillagot rajzolni a középpontjától indulva:

 TOLLATFEL
ISMÉTLÉS 5 [
ELŐRE 80
PONT
VISSZA 80
JOBBRA 36
ELŐRE 50
PONT
VISSZA 50
JOBBRA 120
] TÖLT

CÍMKE

 CÍMKE „szöveg” ; szöveg kiírása a teknőc pozíciójában
CÍMKE 'szöveg' ; mint fent
CÍMKE "szöveg ; mint fent (csak egyetlen szó)
CÍMKE [0, 0, „szöveg”] ; mint fent, szöveg közepe a teknőc pozíciójában
CÍMKE [1, 1, „szöveg”] ; szöveg bal alsó sarka a teknőc pozíciójában
CÍMKE [1, -1, „szöveg”] ; szöveg bal felső sarka a teknőc pozíciójában

SZÖVEG

 KÖR 10 SZÖVEG „text” ; az adott rajzobjektum szövegének beállítása

Betűbeállítások

BETŰSZÍN

 BETŰSZÍN „ZÖLD” ; betűszín beállítása

BETŰCSALÁD

 BETŰCSALÁD „Linux Libertine G” ; betűcsalád beállítása
BETŰCSALÁD „Linux Libertine G:smcp=1” ; betű tulajdonságainak (kis kapitális) beállítása
BETŰCSALÁD „Linux Libertine G:smcp=1&onum=1” ; kiskapitális és régi alakzatok

BETŰMÉRET

 BETŰMÉRET 12 ; 12 pontos méret beállítása

BETŰVASTAGSÁG

 BETŰVASTAGSÁG „FÉLKÖVÉR” ; félkövér betűk beállítása
BETŰVASTAGSÁG „ÁLLÓ” ; normál vastagság beállítása

BETŰSTÍLUS

 BETŰSTÍLUS „DŐLT” ; dőlt változat beállítása
BETŰSTÍLUS „ÁLLÓ” ; normál változat beállítása

KÉP

A KÉP a következőkre szolgál:

Alakzatok csoportosítása

 ; KÉP [ LibreLogo_parancsok ]
KÉP [ ELŐRE 100 KÖR 100 ] ; fa-szerű csoportosított alakzat

See also “Group” in LibreOffice Writer Help.

 EZ fa hely
TOLLATFEL HELY hely IRÁNY 0 TOLLATLE
KÉP [ ELŐRE 100 KÖR 100 ] ; fa-szerű csoportosított alakzat
VÉGE

KÉP [ fa [230, 400] fa [300, 400] ] ; csoportosított alakzatok egy csoportosított alakzatban

Új vonalalakzatok kezdése

 KÉP ; új vonalalakzat kezdése
ELŐRE 10 KÉP ELŐRE 10 ; két vonalalakzat

SVG képek mentése

 KÉP „példa.svg” [ KÖR 5 ]; kép mentése a dokumentum vagy a felhasználó könyvtárába
KÉP „Asztal/példa.svg” [ ELŐRE 100 KÖR 5 ] ; mint előbb, relatív útvonallal
KÉP „/home/felhasználó/példa.svg” [ KÖR 5 ]; kép mentése abszolút útvonallal (Unix/Linux)
KÉP „C:\példa.svg” [ KÖR 5 ] ; kép mentése abszolút útvonallal (Windows)

SVG/SMIL animációk mentése (rajzok VÁRJ utasítással)

 KÉP „animáció.svg” [ KÖR 5 VÁRJ 1000 KÖR 99 ] ; animáció mentése (l. VÁRJ)
KÉP „animáció.svg” [ KÖR 5 VÁRJ 1000 KÖR 99 VÁRJ 2000 ]; mint előbb, de az utolsó objektum utáni VÁRJ az animáció ismétlését eredményezi 2 másodperc után a SMIL-t támogató böngészőkben

Konzisztencia a bal szélen

A KÉP segítségével megtartható a pozíciók és vonalalakzatok konzisztenciája a Writer bal szélén:

 KÉP [ KÖR 20 HELY [-100, 100] KÖR 20 ]

Ciklusok

ISMÉTLÉS (ISM / ISMÉT / VÉGTELENSZER / VSZER)

 ; ISMÉTLÉS szám [ parancsok ]

ISMÉTLÉS 10 [ ELŐRE 10 BALRA 45 KÖR 10 ] ; ismétlés tízszer
 ; a szám nem kötelező

ISMÉTLÉS [ HELY TETSZŐLEGES ] ; végtelen ciklus

HÁNYADIK

Ciklusváltozó (a FUT és AMÍG ciklusokban).

 ISMÉTLÉS 100 [ ELŐRE HÁNYADIK BALRA 90 ]

FUT -BAN/-BEN

Ciklus egy lista elemeire:

 FUT i [1, 5, 7, 9, 11]-BAN [
ELŐRE i
BALRA 90
]

Ciklus karaktersorozat karaktereire:

 FUT i „szöveg”-BEN [
CÍMKE i
ELŐRE 10
]

AMÍG

 AMÍG IGAZ [ HELY TETSZŐLEGES ] ; végtelen ciklus
AMÍG HÁNYADIK <= 10 [ ELŐRE 50 BALRA 36 ] ; mint az ISMÉTLÉS 10 [ ... ]

KILÉP

A ciklus megállítása.

 ISMÉTLÉS [ ; végtelen ciklus
HELY TETSZŐLEGES
HA HÁNYADIK = 100 [ KILÉP ] ; mint az ISMÉTLÉS 100 [ ... ]
]

ÚJRA

Ugrás a ciklus következő ismétlésére.

 ISMÉTLÉS 100 [
HELY TETSZŐLEGES
HA HÁNYADIK % 2 = 0 [ ÚJRA ]
KÖR 10 ; körök rajzolása minden második pozícióba
]

Feltételek

HA

 ; HA feltétel [ IGAZ blokk ]
; HA feltétel [ IGAZ blokk ] [ HAMIS blokk ]

HA a < 10 [ KI „Kicsi” ]
HA a < 10 [ KI „Kicsi” ] [ KI „Nagy” ]

ÉS, VAGY, NEM

Logikai operátorok.

 HA a < 10 ÉS NEM a = 5 [ KI „0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 vagy 9” ]
HA a < 10 ÉS a != 5 [ KI „0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 és 9” ] ; mint fent

Eljárások

EZ (ELJÁRÁS / ELJ / TANULD), VÉGE

Új szó (vagy eljárás).

 EZ háromszög
ISMÉTLÉS 2 [ ELŐRE 100 JOBBRA 120 ] TÖLT
VÉGE

ISMÉTLÉS 10 [ háromszög TOLLATFEL HELY TETSZŐLEGES TOLLATLE ]

EREDMÉNY

A függvény visszatérési értéke.

 EZ véletlenbetű
EREDMÉNY VÉLETLEN „aábcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwyz”
VÉGE

KI véletlenbetű + véletlenbetű + véletlenbetű ; 3 véletlen betűs karakterlánc kiírása

STOP (VISSZATÉR)

Visszatérés az eljárásból.

 EZ példa szám
HA szám < 0 [ STOP ]
KI GYÖK szám ; négyzetgyök kiírása
]

példa 100
példa -1 ; kimenet és hiba nincs
példa 25

Alapértelmezett változók

TETSZŐLEGES (TETSZ)

A színek stb. alapértelmezett véletlen értéke.

 TOLLSZÍN TETSZŐLEGES ; véletlen tollszín

IGAZ

Logikai érték.

 AMÍG IGAZ [ HELY TETSZŐLEGES ] ; végtelen ciklus
KI IGAZ ; igaz kiírása

HAMIS

Logikai érték.

 AMÍG NEM HAMIS [ HELY TETSZŐLEGES ] ; végtelen ciklus
KI HAMIS ; hamis érték kiírása

OLDALMÉRET

 KI OLDALMÉRET ; az oldalméretek pontban megadott listájának kiírása, például: [595,30, 841,89]

PI/π

 KI PI ; 3,14159265359 kiírása

Adatbevitel/kiíratás

KI (KIÍR)

 KI „szöveg” ; a „szöveg” kiírása párbeszédablakba
KI 5 + 10 ; 15 kiírása

BE

 KI BE „Bemeneti érték?” ; karakterlánc bekérése és kiírása párbeszédablak használatával
KI TÖRTSZÁM (BE „Első szám?”) + TÖRTSZÁM (BE „Második szám?”) ; egyszerű számológép

VÁR (VÁRJ)

 VÁR 1000 ; várjon 1000 ezredmásodpercig (1 mp)

GLOBÁLIS (GLOBÁLISVÁLTOZÓ / GLOBVÁL)

Eljárásokban használt globális változók megadása.

 GLOBÁLIS névjegy
névjegy= „LibreLogo”

EZ példa
KI névjegy
GLOBÁLIS névjegy ; új érték hozzáadása
névjegy = „a globális változó új értéke”
VÉGE

példa
KI névjegy

Függvények

VÉLETLEN (VÉLETLENSZÁM / VSZÁM / KIVÁLASZT)

 KI VÉLETLEN 100 ; véletlen lebegőpontos szám kiírása (0 <= x < 100)
KI VÉLETLEN „szöveg” ; a „szöveg” véletlen betűjének kiírása
KI VÉLETLEN [1, 2] ; a lista véletlen elemének kiírása (1 vagy 2)

EGÉSZSZÁM (EGÉSZ)

 KI EGÉSZSZÁM 3,8 ; 3 kiírása (a 3,8 egészrésze)
KI EGÉSZSZÁM VÉLETLEN 100 ; véletlen egész szám kiírása (0 <= x < 100)
KI EGÉSZSZÁM „7” ; a karakterlánc paraméter egésszé konvertálása

TÖRTSZÁM (TÖRT)

 ; a karakterlánc paraméter törtszámmá konvertálása
KI 2 * TÖRTSZÁM „5.5” ; 11,0 kiírása

KARAKTERLÁNC (LÁNC)

 ; a szám paraméter karakterlánccá alakítása
KI „Eredmény: ” + LÁNC 5 ; „Eredmény: 5” kiírása
KI 10 * LÁNC 5; 5555555555 kiírása

GYÖK

 KI GYÖK 100 ; 10 kiírása, amely a 100 négyzetgyöke

SIN

 KI SIN 90 * PI/180 ; 1,0 kiírása (90° szinusza radiánban)

COS

 KI COS 0 * PI/180 ; 1,0 kiírása (0° koszinusza radiánban)

LOG10

 KI LOG10 100 ; 2,0 kiírása (100 tízes alapú logaritmusa)

KEREKÍTÉS (KEREK)

 KI KEREK 3,8 ; 4 kiírása (3,8 kerekítve)
KI KEREK VÉLETLEN 100 ; véletlen egész szám (0 <= x <= 100) kiírása

ABSZOLÚTÉRTÉK (ABSZ)

 KI ABSZOLÚTÉRTÉK -10 ; 10 kiírása, amely a -10 abszolútértéke

DARAB (DB / ELEMSZÁM)

 KI DARAB „szöveg” ; 6 kiírása, amely a „szöveg” karaktereinek száma
KI DARAB [1, 2, 3] ; 3 kiírása, amely a lista mérete

HALMAZ

 ; lista Python halmazzá alakítása
KI HALMAZ [4, 5, 6, 6] ; a {4, 5, 6} kiírása
KI HALMAZ [4, 5, 6, 6] | HALMAZ [4, 1, 9] ; a {1, 4, 5, 6, 9} kiírása, unió
KI HALMAZ [4, 5, 6, 6] & HALMAZ [4, 1, 9] ; a {4} kiírása, metszet
KI HALMAZ ([4, 5, 6, 6]) - HALMAZ [4, 1, 9] ; a {5, 6} kiírása, különbség
KI HALMAZ [4, 5, 6, 6] ^ HALMAZ [4, 1, 9] ; a {1, 5, 6, 9} kiírása, szimmetrikus különbség

SOR

 ; Python-like list generation
PRINT LIST RANGE 10 ; print [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
PRINT LIST RANGE 3 10 ; print [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
PRINT LIST RANGE 3 10 3 ; print [3, 6, 9]

FOR i IN RANGE 10 50 10 [ ; loop for [10, 20, 30, 40]
FORWARD i
LEFT 90
]

LISTA

 ; egy lista ismétlődő elemeinek eltávolítása halmaz és lista átalakítások használatával
KI LISTA (HALMAZ [1, 3, 5, 5, 2, 1]) ; [1, 3, 5, 2] kiírása

FIX

Átalakítás Python tuple (nem módosítható lista) adattípussá

 KI FIX [4, 5]

RENDEZ

Rendezett lista visszaadása.

 KI RENDEZ [5, 1, 3, 4] ; [1, 3, 4, 5] kiírása

CSERÉL

Karaktersorozatok cseréje reguláris kifejezés minták használatával.

 KI CSERÉL („s”, „S”, „szöveg”) ; a „Szöveg” kiírása, az „s”-t lecserélve „S”-re
KI CSERÉL („(.)”, „\\1\\1”, „szöveg”) ; „sszzöövveegg” kiírása, minden karaktert megkettőzve

KERES

Karaktersorozatok keresése reguláris kifejezés minták használatával.

 HA KERES („\w”, „szó”) [ KI „A betű megvan a szóban.” ]

TALÁL

A bemeneti karakterláncban a megadott reguláris kifejezésre illeszkedő összes karaktersorozat megkeresése.

 KI TALÁL(„\w+”, „Kutyák, macskák.”) ; a [„Kutyák”, „macskák”] kiírása, a szavak listája.

MIN

 KI MIN [1, 2, 3] ; 1 kiírása, amely a lista legkisebb eleme

MAX

 KI MAX [1, 2, 3] ; 3 kiírása, amely a lista legnagyobb eleme

Színkonstansok

 TOLLSZÍN „EZÜST” ; színmegadás névvel
TOLLSZÍN [1] ; színmegadás azonosítóval
TOLLSZÍN „~EZÜST” ; véletlen ezüst szín

Azonosító

Név

0

FEKETE

1

VILÁGOSSZÜRKE/EZÜST

2

SZÜRKE

3

FEHÉR

4

SÖTÉTBARNA

5

PIROS/VÖRÖS

6

LILA

7

BÍBOR/CIKLÁMEN

8

ZÖLD

9

VILÁGOSZÖLD

10

OLAJZÖLD

11

SÁRGA

12

SÖTÉTKÉK

13

KÉK

14

KÉKESZÖLD

15

CIÁNKÉK/CIÁN

16

RÓZSASZÍN

17

VILÁGOSPIROS

18

NARANCSSÁRGA/NARANCS

19

ARANYSÁRGA/ARANY

20

IBOLYAKÉK/IBOLYA/VIOLA

21

ÉGSZÍNKÉK/VILÁGOSKÉK

22

VILÁGOSBARNA

23

BARNA

24

LÁTHATATLAN


Támogasson minket!