LibreLogo

A LibreLogo egyszerű, honosított, Logo-szerű programozási környezet teknőc vektorgrafikával az informatika (programozás és szövegszerkesztés) oktatásához, kiadványszerkesztéshez és grafikai tervezéshez. Lásd http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

LibreLogo eszköztár

A LibreLogo eszköztár (Nézet – Eszköztárak – Logo) teknőcmozgató, programindítás és -leállítás, haza, képernyőtörlés, programszerkesztő/parancskiemelő/fordító ikonokat és egy beviteli mezőt (parancssor) tartalmaz.

Teknőcmozgató ikonok

Az „ELŐRE 10”, „HÁTRA 10”, „BALRA 15”, „JOBBRA 15” Logo parancsoknak felelnek meg. Az ikonokra kattintva a teknőc kijelölésre kerül, az oldalt a teknőc helyére gördítve.

Logo program indítása

Kattintson a „Logo program indítása” ikonra a Writer dokumentum szövegtartalmának (vagy csak kijelölt szövegének) LibreLogo programként való indításához. Üres dokumentumban egy példaprogram kerül beszúrásra és elindításra.

Kattintson a „Leállítás” ikonra a futó program leállításához.

Haza

Kattintson a „Haza” ikonra a teknőc kezdő pozíciójának és egyéb tulajdonságainak visszaállításához.

Képernyőtörlés

Kattintson a „Képernyőtörlés” ikonra a dokumentum rajzobjektumainak törléséhez.

Programszerkesztő/parancskiemelés/fordítás

The “magic wand” icon sets 2-page layout for program editing, expands and converts to uppercase the abbreviated, lowercase Logo commands in the Writer document. Change the language of the document ( - Language Settings - Languages - Western) and click on this icon to translate the Logo program to the selected language.

Parancssor

Nyomja le az Enter billentyűt a parancssorban a parancssor tartalmának végrehajtásához. A program leállításához használja a „Leállítás” ikont.

Tartsa nyomva az Entert a parancssor ismételt végrehajtásához, például a következő utasítássorozat megadása után:

 ELŐRE 200 BALRA 89

A parancssor törléséhez kattintson rá háromszor, vagy nyomja meg a Ctrl-A kombinációt a korábbi parancsok kijelöléséhez és új parancsok beírásához.

Teknőc alapbeállítások grafikus felületen

A LibreLogo teknőce egy normál, rögzített méretű rajzobjektum. A szokásos módon áthelyezhető és forgatható az egér és a Rajzobjektum tulajdonságai eszköztár Forgatás ikonjának segítségével. A teknőc vonalvastagságának, vonal- és kitöltő színének módosítása a LibreLogo TOLLVASTAGSÁG, TOLLSZÍN és TÖLTŐSZÍN tulajdonságait állítja be.

Programszerkesztés

A LibreLogo rajzok és programok ugyanazt a Writer dokumentumot használják. A LibreLogo rajzterület a Writer dokumentum első oldala. Kényelmes kétoldalas nézet (bal oldalon a rajzterülettel, jobb oldalon a programszerkesztővel) alakítható ki a LibreLogo program elé oldaltörést beszúrva, és a megfelelő nagyítást beállítva a Logo eszköztár „varázspálca” ikonjának használatával.

LibreLogo programozási nyelv

A LibreLogo egy magyar nyelvű utasításokkal rendelkező, Logo-szerű programozási nyelv. Az oktatásban használt egyszerű Logo programok esetében visszafelé kompatibilis a régebbi Logo rendszerekkel, például

 EZ háromszög :méret
ISMÉTLÉS 3 [
ELŐRE :méret
BALRA 120
]
VÉGE

háromszög 10 háromszög 100 háromszög 200

Eltérések a Logo programozási nyelvtől

Egyéb LibreLogo jellemzők

LibreLogo parancsok

Alapok

Kis- és nagybetűk megkülönböztetése

A parancs- és színnevek kis- és nagybetűvel is megadhatók:

 KI „Szia világ!”
ki „Szia világ, újra!”

A változóneveknél viszont a kis- és nagybetű különbséget jelent:

 a = 5
A = 7
KI a
KI A

Programsorok

A LibreLogo programsorok bekezdések a LibreOffice Writer dokumentumban. Egy programsor több parancsot is tartalmazhat:

 KI „Szia, világ!” KI „LibreLogo”

Megjegyzések

A pontosvesszővel kezdett sorok vagy sorrészek megjegyzésnek számítanak a sor (bekezdés) végéig.

 ; megjegyzés
KI 5 * 5 ; megjegyzés

Programsorok több sorba tördelése

Egy programsor több sorba (bekezdésbe) törhető a hullámvonal karakter (~) segítségével.

 KI „Ez egy nagyon hosszú” + ~
„figyelmeztetés.”

Teknőcmozgatás

ELŐRE (E, alternatív kompatibilitási név: CÍMKE2)

 ELŐRE 10 ; előre 10 ponttal (1pt = 1/72 hüvelyk)
ELŐRE 10pt ; mint előbb
ELŐRE 0,5in ; előre 0,5 hüvelykkel (1 hüvelyk = 2,54 cm)
ELŐRE 1" ; mint előbb
ELŐRE 1mm
ELŐRE 1cm
ELŐRE „felirat” ; felírat kiírása a teknőc szöveg végére mozgatással (CÍMKE2)
ELŐRE [10, 200] ; (x, y) pontba lép a teknőc helyének és irányának megfelelő relatív koordináta-rendszerben

HÁTRA (H)

 HÁTRA 10 ; hátra 10 ponttal

BALRA (B)

 BALRA 90 ; fordulás 90°-ot az óramutató járásával ellentétesen
BALRA 90° ; mint előbb
BALRA 3ó ; mint előbb (órapozícióval)
BALRA 3h ; mint előbb
BALRA TETSZŐLEGES ; fordulás véletlen irányba

JOBBRA (J)

 JOBBRA 90 ; fordulás 90°-ot az óramutató járásának irányában

TOLLATFEL (TF)

 TOLLATFEL ; a teknőc ezután nem rajzol mozgás közben

TOLLATLE (TL)

 TOLLATLE ; a teknőc újra rajzol mozgás közben

HELY (POZÍCIÓ / XY)

 HELY [0, 0] ; fordulás és mozgás a bal felső sarokba
HELY OLDALMÉRET; fordulás és mozgás a jobb alsó sarokba
HELY [OLDALMÉRET[0], 0] ; fordulás és mozgás a jobb felső sarokba
HELY TETSZŐLEGES ; fordulás és mozgás az oldal véletlen pontjába

IRÁNY

 IRÁNY 0 ; fordulás északra
IRÁNY 12h ; mint előbb
IRÁNY [0, 0] ; fordulás a bal felső sarok felé
IRÁNY TETSZŐLEGES ; fordulás véletlen irányba

Egyéb teknőcparancsok

ELREJT (LÁTHATATLAN / ELREJTTEKNŐC / REJTTEK)

 ELREJT ; a teknőc elrejtése (a LÁTHATÓ parancsig)

LÁTHATÓ

 LÁTHATÓ ; teknőc megjelenítése

HAZA

 HAZA ; visszatérés a teknőc kiindulóhelyére

TÖRÖLKÉPERNYŐ (TR/ TÖRÖLKÉP / TÖRÖLRAJZLAP)

 TÖRÖLKÉPERNYŐ ; a rajzobjektumok eltávolítása a dokumentumból

TÖLT és ZÁR

 TÖLT ; az aktuális vonal- vagy pontalakzat bezárása és kitöltése
ZÁR ; az aktuális vonalalakzat bezárása vagy az aktuális pontok összekötése

Példa: szabályos háromszög kitöltése:

 ELŐRE 50 BALRA 120 ELŐRE 50 TÖLT

Példa: szabályos háromszög rajzolása:

 ELŐRE 50 BALRA 120 ELŐRE 50 ZÁR

Tollbeállítások

TOLLVASTAGSÁG (TV)

 TOLLVASTAGSÁG 100 ; a vonalvastagság 100 pont
TOLLVASTAGSÁG TETSZŐLEGES ; egyenlő a TOLLVASTAGSÁG VÉLETLEN 10-zel

TOLLSZÍN (TSZ / VONALSZÍN)

 TOLLSZÍN „PIROS” ; piros tollszín beállítása (színnév alapján, lásd a színkonstansokat)
TOLLSZÍN [255, 255, 0] ; sárga szín beállítása (RGB lista)
TOLLSZÍN 0xffff00 ; sárga szín beállítása (hexa kód)
TOLLSZÍN 0 ; fekete szín beállítása (0x000000)
TOLLSZÍN TETSZŐLEGES ; véletlen szín
TOLLSZÍN [5] ; piros szín beállítása (színazonosító alapján, lásd a színkonstansokat)
TOLLSZÍN „LÁTHATATLAN” ; láthatatlan tollszín a látható körvonal nélküli alakzatokhoz
TOLLSZÍN „~PIROS” ; véletlen piros szín beállítása

TOLLÁTLÁTSZÓSÁG

 TOLLÁTLÁTSZÓSÁG 80 ; az aktuális tollszín 80%-ban átlátszó

TOLLHEGY (VONALVÉG)

 TOLLHEGY „NINCS” ; extra vonalvég nélkül (alapértelmezés)
TOLLHEGY „KEREK” ; lekerekített vonalvég
TOLLHEGY „NÉGYZET” ; szögletes vonalvég

TOLLSAROK (VONALSAROK)

 TOLLSAROK „KEREK” ; lekerekített vonalcsatlakozás (alapértelmezés)
TOLLSAROK „HEGYES” ; hegyes vonalcsatlakozás
TOLLSAROK „TOMPA” ; tompa vonalcsatlakozás
TOLLSAROK „NINCS” ; nincs vonalcsatlakozás

TOLLSTÍLUS (VONALSTÍLUS)

 TOLLSTÍLUS „FOLYAMATOS” ; folyamatos vonal (alapértelmezés)
TOLLSTÍLUS „PONTOZOTT” ; pontozott vonal
TOLLSTÍLUS „SZAGGATOTT” ; szaggatott vonal

; az egyéni pont-kötőjel mintázat a következő argumentumokat tartalmazó listával adható meg:
; – szomszédos pontok száma
; – pont hossza ;
– szomszédos kötőjelek száma
; – kötőjel hossza
; – a pontok/kötőjelek távolsága
; – típus (elhagyható):
; 0 = a pontok téglalapok (alapértelmezés)
; 2 = a pontok négyzetek (a hosszak és távolságok a tollvastagsághoz képest értendők)

TOLLSTÍLUS [3, 1mm, 2, 4mm, 2mm, 2] ; ...––...––...––

Kitöltési beállítások

TÖLTŐSZÍN (TLSZ)

 TÖLTŐSZÍN „KÉK” ; kitöltés kék színnel, lásd még: TOLLSZÍN
TÖLTŐSZÍN „LÁTHATATLAN” KÖR 10 ; kitöltetlen kör
TÖLTŐSZÍN [„kék”, „piros”] ; lineáris színátmenet a kék és piros között
TÖLTŐSZÍN [[255, 255, 255], [255, 128, 0]] ; fehér és narancssárga között
TÖLTŐSZÍN [„kék”, „piros”, 1, 0, 0] ; visszavert (kék-piros-kék) színátmenet (a kötelezően megadandó forgatással és a szegéllyel), lehetséges értékek: 0-5 = lineáris, visszavert, sugaras, elliptikus, négyágú és négyoldalú színátmenet
TÖLTŐSZÍN [„kék”, „piros”, 0, 90, 20] ; lineáris 20% szegéllyel, 90°-kal elforgatva a teknőc aktuális irányához képest
TÖLTŐSZÍN [„kék”, „piros”, 0, 90, 20, 0, 0, 200, 50] ; 200%-tól 50% fényességig
TÖLTŐSZÍN [TETSZŐLEGES, TETSZŐLEGES, 2, 0, 0, 50, 50] ; sugaras színátmenet véletlen színekkel, 50-50% vízszintes és függőleges pozícióban lévő középponttal

TÖLTŐÁTLÁTSZÓSÁG

 TÖLTŐÁTLÁTSZÓSÁG 80 ; az aktuális töltőszín 80%-ban átlátszó
TÖLTŐÁTLÁTSZÓSÁG [80] ; lineáris átlátszósági gradiens 80%-tól 0%-ig
TÖLTŐÁTLÁTSZÓSÁG [80, 20] ; lineáris átlátszósági gradiens 80%-tól 20%-ig
TÖLTŐÁTLÁTSZÓSÁG [80, 20, 1, 90] ; visszavert átlátszósági gradiens 90°-kal elforgatva a teknőc aktuális irányához képest
TÖLTŐÁTLÁTSZÓSÁG [80, 20, 2, 0, 20, 50, 50] ; sugaras átlátszósági gradiens külső 80%-tól a belső 20%-ig, 20% szegéllyel és a középpont 50-50% vízszintes és függőleges pozíciójával.

TÖLTŐSTÍLUS

 TÖLTŐSTÍLUS 0 ; kitöltés vonalkázás nélkül (alapértelmezés)
TÖLTŐSTÍLUS 1 ; fekete egyszeres vonalkázás (vízszintes)
TÖLTŐSTÍLUS 2 ; fekete egyszeres vonalkázás (45 fok)
TÖLTŐSTÍLUS 3 ; fekete egyszeres vonalkázás (-45 fok)
TÖLTŐSTÍLUS 4 ; fekete egyszeres vonalkázás (függőleges)
TÖLTŐSTÍLUS 5 ; piros metsző vonalkázás (45 fok)
TÖLTŐSTÍLUS 6 ; piros metsző vonalkázás (0 fok)
TÖLTŐSTÍLUS 7 ; kék metsző vonalkázás (45 fok)
TÖLTŐSTÍLUS 8 ; kék metsző vonalkázás (0 fok)
TÖLTŐSTÍLUS 9 ; kék háromszoros metsző vonalkázás
TÖLTŐSTÍLUS 10 ; fekete széles egyszeres vonalkázás (45 fok)

; egyéni vonalkázás a következő argumentumokat tartalmazó listával adható meg:
; – stílus (1 = egyszeres, 2 = dupla, 3 = tripla vonalkázás)
; – szín
; – távolság;
; – fok

TÖLTŐSTÍLUS [2, „ZÖLD”, 3pt, 15°] ; zöld dupla vonalkázás (15 fok)

Rajzobjektumok

KÖR

 KÖR 100 ; kör alakzat rajzolása (átmérő = 100pt)

ELLIPSZIS

 ELLIPSZIS [50, 100] ; ellipszis rajzolása 50 és 100 átmérőkkel
ELLIPSZIS [50, 100, 2h, 12h] ; ellipszisszektor rajzolása (a 2ó pozíciótól 12ó pozícióig)
ELLIPSZIS [50, 100, 2h, 12h, 2] ; ellipszisszakasz rajzolása
ELLIPSZIS [50, 100, 2h, 12h, 3] ; ellipszisív rajzolása

NÉGYZET

 NÉGYZET 100 ; négyzet alakzat rajzolása (méret = 100pt)

TÉGLALAP

 TÉGLALAP [50, 100] ; téglalap alakzat rajzolása (50×100 pont)
TÉGLALAP [50, 100, 10] ; téglalap rajzolása lekerekített sarkokkal

PONT

 PONT ; pont rajzolása a toll méretének és színének megfelelően

A ZÁR össze tudja kötni az utolsó pontokat, a TÖLT kitölti a pontok által meghatározott alakzatot. Például egyszerűen lehet sima csillagot rajzolni a középpontjától indulva:

 TOLLATFEL
ISMÉTLÉS 5 [
ELŐRE 80
PONT
VISSZA 80
JOBBRA 36
ELŐRE 50
PONT
VISSZA 50
JOBBRA 120
] TÖLT

CÍMKE

 CÍMKE „szöveg” ; szöveg kiírása a teknőc pozíciójában
CÍMKE 'szöveg' ; mint fent
CÍMKE "szöveg ; mint fent (csak egyetlen szó)
CÍMKE [0, 0, „szöveg”] ; mint fent, szöveg közepe a teknőc pozíciójában
CÍMKE [1, 1, „szöveg”] ; szöveg bal alsó sarka a teknőc pozíciójában
CÍMKE [1, -1, „szöveg”] ; szöveg bal felső sarka a teknőc pozíciójában

SZÖVEG

 KÖR 10 SZÖVEG „text” ; az adott rajzobjektum szövegének beállítása

Betűbeállítások

BETŰSZÍN

 BETŰSZÍN „ZÖLD” ; betűszín beállítása

BETŰCSALÁD

 BETŰCSALÁD „Linux Libertine G” ; betűcsalád beállítása
BETŰCSALÁD „Linux Libertine G:smcp=1” ; betű tulajdonságainak (kis kapitális) beállítása
BETŰCSALÁD „Linux Libertine G:smcp=1&onum=1” ; kiskapitális és régi alakzatok

BETŰMÉRET

 BETŰMÉRET 12 ; 12 pontos méret beállítása

BETŰVASTAGSÁG

 BETŰVASTAGSÁG „FÉLKÖVÉR” ; félkövér betűk beállítása
BETŰVASTAGSÁG „ÁLLÓ” ; normál vastagság beállítása

BETŰSTÍLUS

 BETŰSTÍLUS „DŐLT” ; dőlt változat beállítása
BETŰSTÍLUS „ÁLLÓ” ; normál változat beállítása

KÉP

A KÉP a következőkre szolgál:

Alakzatok csoportosítása

 ; KÉP [ LibreLogo_parancsok ]
KÉP [ ELŐRE 100 KÖR 100 ] ; fa-szerű csoportosított alakzat

Lásd a „Csoport” fejezetet a LibreOffice Writer súgójában.

 EZ fa hely
TOLLATFEL HELY hely IRÁNY 0 TOLLATLE
KÉP [ ELŐRE 100 KÖR 100 ] ; fa-szerű csoportosított alakzat
VÉGE

KÉP [ fa [230, 400] fa [300, 400] ] ; csoportosított alakzatok egy csoportosított alakzatban

Új vonalalakzatok kezdése

 KÉP ; új vonalalakzat kezdése
ELŐRE 10 KÉP ELŐRE 10 ; két vonalalakzat

SVG képek mentése

 KÉP „példa.svg” [ KÖR 5 ]; kép mentése a dokumentum vagy a felhasználó könyvtárába
KÉP „Asztal/példa.svg” [ ELŐRE 100 KÖR 5 ] ; mint előbb, relatív útvonallal
KÉP „/home/felhasználó/példa.svg” [ KÖR 5 ]; kép mentése abszolút útvonallal (Unix/Linux)
KÉP „C:\példa.svg” [ KÖR 5 ] ; kép mentése abszolút útvonallal (Windows)

SVG/SMIL animációk mentése (rajzok VÁRJ utasítással)

 KÉP „animáció.svg” [ KÖR 5 VÁRJ 1000 KÖR 99 ] ; animáció mentése (l. VÁRJ)
KÉP „animáció.svg” [ KÖR 5 VÁRJ 1000 KÖR 99 VÁRJ 2000 ]; mint előbb, de az utolsó objektum utáni VÁRJ az animáció ismétlését eredményezi 2 másodperc után a SMIL-t támogató böngészőkben

Konzisztencia a bal szélen

A KÉP segítségével megtartható a pozíciók és vonalalakzatok konzisztenciája a Writer bal szélén:

 KÉP [ KÖR 20 HELY [-100, 100] KÖR 20 ]

Ciklusok

ISMÉTLÉS (ISM / ISMÉT / VÉGTELENSZER / VSZER)

 ; ISMÉTLÉS szám [ parancsok ]

ISMÉTLÉS 10 [ ELŐRE 10 BALRA 45 KÖR 10 ] ; ismétlés tízszer
 ; a szám nem kötelező

ISMÉTLÉS [ HELY TETSZŐLEGES ] ; végtelen ciklus

HÁNYADIK

Ciklusváltozó (a FUT és AMÍG ciklusokban).

 ISMÉTLÉS 100 [ ELŐRE HÁNYADIK BALRA 90 ]

FUT -BAN/-BEN

Ciklus egy lista elemeire:

 FUT i [1, 5, 7, 9, 11]-BAN [
ELŐRE i
BALRA 90
]

Ciklus karaktersorozat karaktereire:

 FUT i „szöveg”-BEN [
CÍMKE i
ELŐRE 10
]

AMÍG

 AMÍG IGAZ [ HELY TETSZŐLEGES ] ; végtelen ciklus
AMÍG HÁNYADIK <= 10 [ ELŐRE 50 BALRA 36 ] ; mint az ISMÉTLÉS 10 [ ... ]

KILÉP

A ciklus megállítása.

 ISMÉTLÉS [ ; végtelen ciklus
HELY TETSZŐLEGES
HA HÁNYADIK = 100 [ KILÉP ] ; mint az ISMÉTLÉS 100 [ ... ]
]

ÚJRA

Ugrás a ciklus következő ismétlésére.

 ISMÉTLÉS 100 [
HELY TETSZŐLEGES
HA HÁNYADIK % 2 = 0 [ ÚJRA ]
KÖR 10 ; körök rajzolása minden második pozícióba
]

Feltételek

HA

 ; HA feltétel [ IGAZ blokk ]
; HA feltétel [ IGAZ blokk ] [ HAMIS blokk ]

HA a < 10 [ KI „Kicsi” ]
HA a < 10 [ KI „Kicsi” ] [ KI „Nagy” ]

ÉS, VAGY, NEM

Logikai operátorok.

 HA a < 10 ÉS NEM a = 5 [ KI „0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 vagy 9” ]
HA a < 10 ÉS a != 5 [ KI „0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 és 9” ] ; mint fent

Eljárások

EZ (ELJÁRÁS / ELJ / TANULD), VÉGE

Új szó (vagy eljárás).

 EZ háromszög
ISMÉTLÉS 2 [ ELŐRE 100 JOBBRA 120 ] TÖLT
VÉGE

ISMÉTLÉS 10 [ háromszög TOLLATFEL HELY TETSZŐLEGES TOLLATLE ]

EREDMÉNY

A függvény visszatérési értéke.

 EZ véletlenbetű
EREDMÉNY VÉLETLEN „aábcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwyz”
VÉGE

KI véletlenbetű + véletlenbetű + véletlenbetű ; 3 véletlen betűs karakterlánc kiírása

STOP (VISSZATÉR)

Visszatérés az eljárásból.

 EZ példa szám
HA szám < 0 [ STOP ]
KI GYÖK szám ; négyzetgyök kiírása
]

példa 100
példa -1 ; kimenet és hiba nincs
példa 25

Alapértelmezett változók

TETSZŐLEGES (TETSZ)

A színek stb. alapértelmezett véletlen értéke.

 TOLLSZÍN TETSZŐLEGES ; véletlen tollszín

IGAZ

Logikai érték.

 AMÍG IGAZ [ HELY TETSZŐLEGES ] ; végtelen ciklus
KI IGAZ ; igaz kiírása

HAMIS

Logikai érték.

 AMÍG NEM HAMIS [ HELY TETSZŐLEGES ] ; végtelen ciklus
KI HAMIS ; hamis érték kiírása

OLDALMÉRET

 KI OLDALMÉRET ; az oldalméretek pontban megadott listájának kiírása, például: [595,30, 841,89]

PI/π

 KI PI ; 3,14159265359 kiírása

Adatbevitel/kiíratás

KI (KIÍR)

 KI „szöveg” ; a „szöveg” kiírása párbeszédablakba
KI 5 + 10 ; 15 kiírása

BE

 KI BE „Bemeneti érték?” ; karakterlánc bekérése és kiírása párbeszédablak használatával
KI TÖRTSZÁM (BE „Első szám?”) + TÖRTSZÁM (BE „Második szám?”) ; egyszerű számológép

VÁR (VÁRJ)

 VÁR 1000 ; várjon 1000 ezredmásodpercig (1 mp)

GLOBÁLIS (GLOBÁLISVÁLTOZÓ / GLOBVÁL)

Eljárásokban használt globális változók megadása.

 GLOBÁLIS névjegy
névjegy= „LibreLogo”

EZ példa
KI névjegy
GLOBÁLIS névjegy ; új érték hozzáadása
névjegy = „a globális változó új értéke”
VÉGE

példa
KI névjegy

Függvények

VÉLETLEN (VÉLETLENSZÁM / VSZÁM / KIVÁLASZT)

 KI VÉLETLEN 100 ; véletlen lebegőpontos szám kiírása (0 <= x < 100)
KI VÉLETLEN „szöveg” ; a „szöveg” véletlen betűjének kiírása
KI VÉLETLEN [1, 2] ; a lista véletlen elemének kiírása (1 vagy 2)

EGÉSZSZÁM (EGÉSZ)

 KI EGÉSZSZÁM 3,8 ; 3 kiírása (a 3,8 egészrésze)
KI EGÉSZSZÁM VÉLETLEN 100 ; véletlen egész szám kiírása (0 <= x < 100)
KI EGÉSZSZÁM „7” ; a karakterlánc paraméter egésszé konvertálása

TÖRTSZÁM (TÖRT)

 ; a karakterlánc paraméter törtszámmá konvertálása
KI 2 * TÖRTSZÁM „5.5” ; 11,0 kiírása

KARAKTERLÁNC (LÁNC)

 ; a szám paraméter karakterlánccá alakítása
KI „Eredmény: ” + LÁNC 5 ; „Eredmény: 5” kiírása
KI 10 * LÁNC 5; 5555555555 kiírása

GYÖK

 KI GYÖK 100 ; 10 kiírása, amely a 100 négyzetgyöke

SIN

 KI SIN 90 * PI/180 ; 1,0 kiírása (90° szinusza radiánban)

COS

 KI COS 0 * PI/180 ; 1,0 kiírása (0° koszinusza radiánban)

LOG10

 KI LOG10 100 ; 2,0 kiírása (100 tízes alapú logaritmusa)

KEREKÍTÉS (KEREK)

 KI KEREK 3,8 ; 4 kiírása (3,8 kerekítve)
KI KEREK VÉLETLEN 100 ; véletlen egész szám (0 <= x <= 100) kiírása

ABSZOLÚTÉRTÉK (ABSZ)

 KI ABSZOLÚTÉRTÉK -10 ; 10 kiírása, amely a -10 abszolútértéke

DARAB (DB / ELEMSZÁM)

 KI DARAB „szöveg” ; 6 kiírása, amely a „szöveg” karaktereinek száma
KI DARAB [1, 2, 3] ; 3 kiírása, amely a lista mérete

HALMAZ

 ; lista Python halmazzá alakítása
KI HALMAZ [4, 5, 6, 6] ; a {4, 5, 6} kiírása
KI HALMAZ [4, 5, 6, 6] | HALMAZ [4, 1, 9] ; a {1, 4, 5, 6, 9} kiírása, unió
KI HALMAZ [4, 5, 6, 6] & HALMAZ [4, 1, 9] ; a {4} kiírása, metszet
KI HALMAZ ([4, 5, 6, 6]) - HALMAZ [4, 1, 9] ; a {5, 6} kiírása, különbség
KI HALMAZ [4, 5, 6, 6] ^ HALMAZ [4, 1, 9] ; a {1, 5, 6, 9} kiírása, szimmetrikus különbség

SOR

 ; Python-szerű listagenerálás
KI SOR 10 ; a [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] kiírása
KI SOR 3 10 ; a [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] kiírása
KI SOR 3 10 3 ; a [3, 6, 9] kiírása

FUT i SOR 10 50 10-BEN [ ; ciklus [10, 20, 30, 40] elemekre
ELŐRE i
BALRA 90
]

LISTA

 ; egy lista ismétlődő elemeinek eltávolítása halmaz és lista átalakítások használatával
KI LISTA (HALMAZ [1, 3, 5, 5, 2, 1]) ; [1, 3, 5, 2] kiírása

FIX

Átalakítás Python tuple (nem módosítható lista) adattípussá

 KI FIX [4, 5]

RENDEZ

Rendezett lista visszaadása.

 KI RENDEZ [5, 1, 3, 4] ; [1, 3, 4, 5] kiírása

CSERÉL

Karaktersorozatok cseréje reguláris kifejezés minták használatával.

 KI CSERÉL („s”, „S”, „szöveg”) ; a „Szöveg” kiírása, az „s”-t lecserélve „S”-re
KI CSERÉL („(.)”, „\\1\\1”, „szöveg”) ; „sszzöövveegg” kiírása, minden karaktert megkettőzve

KERES

Karaktersorozatok keresése reguláris kifejezés minták használatával.

 HA KERES („\w”, „szó”) [ KI „A betű megvan a szóban.” ]

TALÁL

A bemeneti karakterláncban a megadott reguláris kifejezésre illeszkedő összes karaktersorozat megkeresése.

 KI TALÁL(„\w+”, „Kutyák, macskák.”) ; a [„Kutyák”, „macskák”] kiírása, a szavak listája.

MIN

 KI MIN [1, 2, 3] ; 1 kiírása, amely a lista legkisebb eleme

MAX

 KI MAX [1, 2, 3] ; 3 kiírása, amely a lista legnagyobb eleme

Színkonstansok

 TOLLSZÍN „EZÜST” ; színmegadás névvel
TOLLSZÍN [1] ; színmegadás azonosítóval
TOLLSZÍN „~EZÜST” ; véletlen ezüst szín

Azonosító

Név

0

FEKETE

1

VILÁGOSSZÜRKE/EZÜST

2

SZÜRKE

3

FEHÉR

4

SÖTÉTBARNA

5

PIROS/VÖRÖS

6

LILA

7

BÍBOR/CIKLÁMEN

8

ZÖLD

9

VILÁGOSZÖLD

10

OLAJZÖLD

11

SÁRGA

12

SÖTÉTKÉK

13

KÉK

14

KÉKESZÖLD

15

CIÁNKÉK/CIÁN

16

RÓZSASZÍN

17

VILÁGOSPIROS

18

NARANCSSÁRGA/NARANCS

19

ARANYSÁRGA/ARANY

20

IBOLYAKÉK/IBOLYA/VIOLA

21

ÉGSZÍNKÉK/VILÁGOSKÉK

22

VILÁGOSBARNA

23

BARNA

24

LÁTHATATLAN


Please support us!