Táblázatokban végzett számítások

Olyan számításokat is végezhet, amely a szöveges dokumentum több táblázatát is érinti.

  1. Nyisson meg egy szöveges dokumentumot, szúrjon be két táblázatot, majd írjon be mindkét táblázat néhány cellájába számokat.

  2. Helyezze a kurzort valamelyik táblázat üres cellájára.

  3. Nyomja meg az F2 billentyűt.

  4. A Képlet eszköztáron írja be a használni kívánt függvényt, például =SUM.

  5. Kattintson egy számot tartalmazó cellára, nyomja meg a pluszjelet (+), majd kattintson egy másik, számot tartalmazó cellára.

  6. Nyomja meg az Enter billentyűt.

Képlet eszköztár

Számítások szöveges dokumentumokban

Összetett képletek kiszámítása szöveges dokumentumokban

Képlet kiszámítása és eredményének beillesztése szöveges dokumentumba

Cellaösszegek számítása táblázatokban

Támogasson minket!