Táblázatokban végzett számítások

Olyan számításokat is végezhet, amely a szöveges dokumentum több táblázatát is érinti.

  1. Nyisson meg egy szöveges dokumentumot, szúrjon be két táblázatot, majd írjon be mindkét táblázat néhány cellájába számokat.

  2. Helyezze a kurzort valamelyik táblázat üres cellájára.

  3. Nyomja meg az F2 billentyűt.

  4. A Képlet eszköztáron írja be a használni kívánt függvényt, például =SUM.

  5. Kattintson egy számot tartalmazó cellára, nyomja meg a pluszjelet (+), majd kattintson egy másik, számot tartalmazó cellára.

  6. Nyomja meg az Enter billentyűt.

Támogasson minket!