Arranging Headings in the Navigator

A címsorok és az alárendelt szövegek felfelé és lefelé mozgathatók a dokumentumban a Navigátor használatával. A címsorok vázlatszintjeit is elő- és visszaminősítheti. E funkció használatához formázza meg a dokumentumban a címsorokat az előre definiált "Címsor N" (1-10) bekezdésstílusok egyikével, vagy ha egyéni bekezdésstílust szeretne használni egy címsorhoz, válassza az Eszközök - Címsorszámozás lehetőséget, válasszon ki egy számot a Szintek listából, majd válassza ki a stílust a Bekezdésstílus mezőben.

tip

Egy dokumentumban a szövegkurzor egy címsorhoz való gyors mozgatásához kattintson a címsorra duplán a Navigátor listájában.


To dock the Navigator, drag the title bar to the edge of the workspace. To undock the Navigator, double-click its frame while holding the key.

Egy címsor felfelé vagy lefelé történő áthelyezéséhez a dokumentumban:

warning

Ensure that headings at all outline levels are shown in the Navigator. By default all levels are shown. See steps below how to change the outline levels that are shown.


  1. On the Standard Bar, click the Navigator icon Icon navigator to open the Navigator.

  2. On the Navigator, click the Content Navigation View icon Icon Content Navigation View.

  3. Tegye az alábbiak közül az egyiket:

  1. Húzzon egy címsort egy új helyre a Navigátor listájában.

  2. Click a heading in the Navigator list, and then click the Move Heading Up Icon promote or Move Heading Down icon Icon demote.

note

To move the heading without the subordinate text, hold down while you drag or click the Move Heading Up or Move Heading Down icons.


To Promote or Demote the Outline Level of a Heading

  1. Jelöle ki a címsort a Navigátor listában.

  2. Click the Promote Outline Level Icon Promote Outline Level or Demote Outline Level icon Icon Demote Outline Level.

Use Outline Levels to Change which Headings Are Displayed

Kattintson a Kijelzés a vázlatszintig ikonra Kijelzés a vázlatszintig ikon, majd válasszon egy számot a maximális vázlatszinthez. Minden olyan címsor, amelynek vázlatszintje kisebb vagy egyenlő ezzel a számmal, megjelenik a Navigátorban.

Támogasson minket!